Suomalaisen ruokahuollon kannalta valtiontakausten myöntäminen on järkevä tapa auttaa ruuan tuottajia juuri nyt, sanoo ministeri. LEHTIKUVA/MARTTI KAINULAINEN

Maatiloja autetaan lainojen valtiontakauksella

Maa- ja metsätalousministeriö lisää valtiontakauksien myöntövaltuutta maatilojen maksuvalmiuslainoille.

Maa- ja metsätalousministeriön mukaan tällä pyritään varautumaan koronaviruksesta aiheutuviin maatilojen talousvaikeuksiin. Maatilatalouden kehittämisrahasto Makeran kautta myönnetään maatiloille alkutuotantoon ja maatilayritysten juoksevien kuluihin valtiontakauksia enintään 15 miljoonan euron edestä.

Maa- ja metsätalousministeri Jari Lepän (kesk.) mukaan tällä hetkellä on tarvetta varautua koronaviruksen mahdollisesti maatalousyrittäjille aiheutuvien maksuhäiriöiden ja muiden taloudellisten haittojen minimoimiseksi.

– Maataloustuotannon kannalta suurin riski on tuottajan/tuottajien sairastuminen tai lähipiirissä ilmenneestä tartunnasta johtuvan karanteenin aiheuttama työvoimapula.

Suurin osa maatiloista on perheyrityksiä, joissa töitä tehdään pienellä henkilömäärällä.

– Jos eläinten hoitajat sairastuvat, eläinten terveys, hyvinvointi ja tuotos voivat heikentyä. Koronaviruksen seurauksena voi syntyä myös työntekijäpulaa elintarvikkeiden jalostuksessa tai viivästyksiä esimerkiksi kuljetuksissa. Nämä tekijät voivat aiheuttaa viiveitä tai alenemia tilityksiin tuottajille.

– Koronaviruksesta johtuva tilanne on täysin poikkeuksellinen. Turvataksemme ruuantuotantoa haluamme tukea tiloja selviämään tilapäisistä maksuvaikeuksista. Suomalaisen ruokahuollon kannalta valtiontakausten myöntäminen on järkevä tapa auttaa ruuan tuottajia juuri nyt. Tilat tarvitsevat taloudellisia puskureita selvitäkseen myös työntekijöiden saatavuudesta aiheutuvista ongelmista, sanoo Leppä.

Takauksen kohteena olevan lainan enimmäismäärä voi olla 62 500 euroa. Valtiontakaus koskisi enintään 80 prosenttia takauksen kohteena olevan lainan määrästä, eli enintään 50 000 euroa. Laina-aika on enintään viisi vuotta. Takaus voitaisiin myöntää lainalle, jonka luotonantaja myöntää tilapäisissä maksuvalmiusvaikeuksissa olevalle maatalousyritykselle.

Lepän mukaan tarkoituksena on, että Ruokavirasto avaa haun mahdollisimman pian ja antaa samalla tarkemmat määräykset takauksen hakemisessa käytettävistä lomakkeista ja hakuajoista. Takauspäätöstä haettaisiin paikallisesta ELY-keskuksesta sen jälkeen, kun luotonantaja olisi antanut luottolupauksen.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt