Suomeen ehti saapua viime torstaina noin 180 henkilöä. Se jää koronakriisin ainoaksi kausityölennoksi. LEHTIKUVA/MARTTI KAINULAINEN

Maatalousyrittäjän tuntipalkka on 5,4 euroa

Maatalouden kannattavuus jää tänä vuonna edellisvuotta heikommaksi.

Luonnonvarakeskus Luken ennusteen mukaan yrittäjätuloa jää 13 000 euroa yritystä kohti, mikä on 33 prosenttia tavoitteesta. Yrittäjätulotavoite määräytyy yrittäjäperheen tekemän maataloustyön palkkatavoitteen (16,3 e/h) ja oman pääoman korkotuottotavoitteen (2,95 %) summana.

Maatalousyritysten keskimääräinen kokonaistuotto on tänä vuonna 159 000 euroa. Tukien osuus kokonaistuotosta on 32 prosenttia. Tuotantokustannukset kasvavat viime vuodesta noin viisi prosenttia 199 000 euroon. Tuotantokustannusten vähentämisen jälkeen maatalous- ja puutarhayritykset jäävät keskimäärin 28 000 euroa tappiolle.

Kun yrittäjätulo jaetaan viljelijäperheen oman työn palkkavaatimuksen ja oman pääoman korkovaatimuksen summalla, saadaan suhteellista kannattavuutta kuvaava kannattavuuskerroin.

– Vuonna 2019 kannattavuuskerroin jää 0,33:een. Tämä tarkoittaa, että maatalousyrittäjän tuntipalkka jää 5,4 euroon ja oman pääoman korkotuotto 0,98 prosenttiin. Heikkenevästä kannattavuudesta kertoo myös kokonaispääoman tuottoprosentin lasku -1,3:sta -2,7:ään, toteaa tutkija Jukka Tauriainen Lukesta.

Satoa enemmän, mutta kustannukset kasvoivat

Luken ennakkosatotilaston mukaan tänä vuonna viljasadon määrä kasvoi yli neljänneksen edellisvuodesta. Viljojen tuottajahinnan alenemisen myötä viljatilojen liikevaihto jää kuitenkin pienemmäksi kuin vuonna 2018.

Viljatilojen kannattavuus heikkenee edellisvuodesta kannattavuuskertoimen pudotessa 0,30:een. Myös muiden kasvinviljelytilojen kannattavuus heikkenee.

Maitotilojen ja muiden nautakarjatilojen kannattavuuskertoimet alenevat 0,34:ään. Nautakarjatalouden kannattavuutta heikentävät kasvavat kustannukset sekä hieman laskeva maidon tuottajahinta. Sikatalouden kannattavuuskerroin pienenee 0,69:ään.

– Ennusteen mukaan siipikarjatalouden kannattavuus jää tänä vuonna negatiiviseksi. Ennusteen epävarmuus huomioon ottaen tulos tarkoittaa heikkoa kannattavuutta, joka ei ainakaan mainittavasti kohene edellisvuotisesta, kertoo Tauriainen.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt