Kirjoittajan mielestä turpeen kieltämisestä ei ole mitään hyötyä. Kuvassa turvetuotantoa Alavudella. LEHTIKUVA / RONI REKOMAA

”Maapallon tulevaisuus tuprutellaan taivaalle”

Kokoomusopiskelijat ja Kokoomusnuoret vaativat ympäristölle haitallisten tukien lopettamista.

Kokoomusopiskelijat ja Kokoomusnuoret ehdottavat, että hallitus aloittaisi haitallisten yritystukien karsimisen eräistä kaikkein haitallisimmista tuista eli turpeen veroedusta ja päästökaupan kompensaatiotuesta etuajassa.

Hallitus on ilmoittanut aikovansa leikata yritystukia syksyn budjettiriiheen mennessä sadan miljoonan euron edestä, mikä on järjestöjen mielestä kunnianhimotonta. Vielä ennen vaaleja myös neljä viidestä hallituspuolueesta halusi luopua päästökauppakompensaatiosta. Ympäristöministeriön arvion mukaan haitallisia yritystukia maksetaan jopa kolme miljardia euroa vuodessa.

– Tarvitsemme nyt kivihiilikiellon jälkeen entistä voimakkaampia keinoja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Hallituksen kaavailema 100 miljoonaa on vielä melko kaukana etenkin vihreiden lupauksesta lakkauttaa kaikki ympäristölle haitalliset yritystuet. Ovatko vihreät ministerit unohtaneet ylväät tavoitteensa ministerimersujen nahkapenkeillä, kysyy Kokoomusopiskelijoiden vt. puheenjohtaja Juuso Mankonen.

Päästökaupan kompensaatiotukijärjestelmä korvataan energiaintensiivisille teollisuuslaitoksille päästökaupan aiheuttamat lisäkustannukset sähkön hinnassa. Päästökaupan kompensaation määrän arvioitiin olleen noin 69 miljoonaa euroa vuodessa vuonna 2014.

Esimerkiksi metalliteollisuuden alan yrityksille maksetaan tukea niiden käyttämän sähkön mukaan, mikä ei ainakaan kannusta niitä kehittämään vähemmän energiaa vaativia valmistusmenetelmiä.

Kokoomusjärjestöjen mielestä kompensaatiotuesta luopumista tukee myös se, että sekä valtion taloudellinen tutkimuskeskus että työ- ja elinkeinoministeriö ovat todenneet, ettei kompensaatiotuki ole perusteltua julkisten varojen käyttöä.

– Päästökaupan kompensaatiotukea on perusteltu niin sanotun hiilivuotoriskin torjumisella, josta ei ole olemassa tutkimusnäyttöä. Karsimalla nämä haitallisimmat tuet voisimme käyttää jopa 250 miljoonaa euroa puhtaan energian ratkaisuihin, koulutukseen ja osaamiseen. Nyt olisikin aika lopettaa yritystukien hienosäätö ja ryhtyä todellisiin ilmastotekoihin, Kokoomusnuorten vt. puheenjohtaja Reza Abdali sanoo.

Kokoomus ehdotti aiemmin elokuussa turpeen veroedun poistamista. Veroedun poistaminen olisi tehokas keino edistää hiilineutraaliutta, sillä turpeesta syntyvät päästöt muodostivat 13 prosenttia Suomen kokonaispäästöistä vuonna 2017. Tänä vuonna turpeen verotuki on 189 miljoonaa euroa.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt