Maakuntavaalien äänestysprosentti voi jäädä alle 50 prosenttiin. LEHTIKUVA/MIKKO STIG

Maakuntavaaleissa 43 prosenttia äänestäisi varmasti

Kaikista äänestysikäisistä 43 prosenttia ilmoittaa, että äänestää varmasti tulevissa maakuntavaaleissa.

Kaksi kolmesta (67 %) ilmoittaa äänestävänsä varmasti tai melko varmasti maakuntavaaleissa, käy ilmi KAKS – Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimuksesta.

Jos lukuun vielä lisätään luultavasti äänestävät (12 %), neljä viidestä äänestäisi. Joka kymmenes (9 % varmasti tai melko varmasti ei) ilmoittaa, että ei äänestäisi.

Keskustan (86 %), kokoomuksen (80 %) ja vihreiden (80 %) tukijoista vähintään neljä viidestä aikoo äänestää, heistä yli puolet vielä varmasti. SDP:n (75 %) kannattajista kolme neljästä ja vasemmistoliiton (69 %) kannattajista vähintään kaksi kolmesta äänestäisi. Alhaisimman äänestysinnon ilmoittivat perussuomalaisten (54 %) kannattajat.

Kaikista äänestysikäisistä 43 prosenttia ilmoittaa, että tulevat varmasti äänestämään tulevissa maakuntavaaleissa. Noin viisi kuukautta ennen vuoden 2017 kuntavaaleja toteutettiin vastaava tutkimus äänestysvarmuudesta kuntavaaleissa. Sen perusteella (varmasti äänestävät) nyt saatu tulos antaa viitteitä, että maakuntavaalien äänestysprosentti voisi jäädä alle 50 prosenttiin.

Keskimäärää enemmän epävarmuutta äänestämisestä on nuorten ikäluokkien, opiskelijoiden, työntekijöiden, työttömien ja vähemmän koulutettujen keskuudessa. Kun alle 30-vuotiaista vain joka neljäs (26 %) ilmoittaa äänestävänsä varmasti, on vastaava luku yli 50-vuotiailla kaksinkertainen (52-54 %).

Ylemmät ja alemmat toimihenkilöt, yrittäjät sekä korkeasti koulutetut ovat keskimäärää vakuuttuneempia äänestämässä käymisestään.

Kolmannekselle puolue on tärkein

Vajaa kolmannes (31 %) ilmoittaa, että puolue on paljon tai jonkin verran tärkeämpi kuin ehdokas. Kolmannes (34 %) arvioi, että puolue ja ehdokas ovat yhtä tärkeitä asioita valintatilanteessa. Vastaavasti neljännes (26 %) painottaa ehdokasta.

Puoluetta tärkeämpänä pitäviä on keskimäärää enemmän vasemmistoliiton (54 %), kokoomuksen (49 %) ja vihreiden (45 %) kannattajissa. Vähiten ehdokkaalle asettavat painoa kokoomuksen (11 %) ja vasemmistoliiton (13 %) kannattajat. Vastaavasti keskustan (46 %) ja SDP:n (43 %) kannattajat pitävät puoluetta ja ehdokasta yhtä tärkeinä.

Äänestämisestään täysin varmat pitävät muita useammin puoluetta tärkeämpänä kuin ehdokasta. Toisaalta varmasti äänestävistäkin viidennes sanoo, että ehdokas on sittenkin tärkeämpi kuin puolue.

KAKS – Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimuksen toteutti Kantar TNS Oy. Tutkimusaineisto on koottu Gallup Kanavalla 2.-7.6. Haastatteluja tehtiin yhteensä 1004. Vastaajat edustavat maamme 18–79-vuotiasta väestöä Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Tutkimuksen tulosten virhemarginaali on suurimmillaan vajaat kolme prosenttiyksikköä suuntaansa.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt