Maakuntajohtajien mielestä nyt tarvitaan näkemys suurista liikennehankkeista

Suomen maakuntajohtajat kertovat olevansa huolissaan hallituksen pitkäjänteisyyden puutteesta liikenneinvestoinneissa.

Suomen maakuntajohtajat kertovat olevansa huolissaan hallituksen pitkäjänteisyyden puutteesta koskien suuria, tarpeellisia liikenneinvestointeja.

– Mikäli kansallista näkemystä lähivuosien isoista liikennehankkeista ei synny, menetämme mahdollisuuden hyödyntää niihin liittyvää rahoitusta Euroopan unionista, maakuntajohtajat arvioivat Uudenmaan liiton tiedotteessa.

Kannanotossaan maakuntajohtajat toteavat, että hallituksen panostukset korvausvelan vähentämiseen, perusväylänpitoon, digitalisaatioon sekä liikenne palveluna -ajatteluun ovat sinänsä tarpeellisia ja oikeita. Ne eivät heidän mielestään kuitenkaan korvaa tarvetta kehittää liikenneverkkoa pitkäjänteisesti myös suurilla, kapasiteettia parantavilla investoinneilla.

Kannanoton mukaan nyt pitäisi pikaisesti luoda näkemys lähivuosien suurten liikennehankkeiden tarpeesta ja priorisoinnista. Se toimisi pohjana suunnittelulle, valmistelulle ja rahoitusmallien kehittelylle. Liikennehankkeiden pitkäjänteinen suunnittelu takaisi maakuntajohtajien mielestä Suomelle investointeja tulevaisuuteen.

– Kansainvälinen saavutettavuus on elintärkeää Uudenmaan ja koko Suomen hyvinvoinnille. Investoimalla siihen luomme edellytykset pitkän aikavälin kasvulle, jota maa todella tarvitsee. Suomella ei ole enää varaa olla saari Euroopan reunalla, huomauttaa Uudenmaan maakuntajohtaja Ossi Savolainen.

Kommentit