Sote-uudistus siirtäisi palvelut niin sanottujen hyvinvointialueiden sekä Helsingin vastuulle. LEHTIKUVA/TOMMI ANTTONEN

Terhi Koulumies: Maakunta-sote pitäisi haudata

Hallituksen ajama sote-uudistus olisi askel kohti keskitettyä suunnitelmataloutta, kirjoittaja toteaa.

Hallituksen esityksellä sote- ja maakuntahallinnoksi on lähipäivinä ja -viikkoina kriittiset ajat. Valiokunnat ovat käsitelleet esitystä, kuulleet asiantuntijoita ja valmistautuvat antamaan siitä lausuntonsa sosiaali- ja terveysvaliokunnalle, joka antaa siitä sitten mietinnön eduskunnan jatkokäsittelyä varten. Sote-esitys on valitettavasti niin puutteellinen ja vaarantaisi peruspalvelut monin paikoin Suomea, että koko hanke pitäisi mielestäni haudata kokonaan. Peruspalvelut turvattaisiin paremmin kehittämällä peruspalveluita nykyiseltä kuntien välisen yhteistyön pohjalta.

Maakunta-sote toisi toteutuessaan Suomeen kolmannen hallintotason kuntien ja valtion väliin. Sote-palveluiden tuottamiseen tulisi nelivuotissuunnitelmat ja keskitetty suunnitelmatalous. Muutos lisäsi byrokratiaa ja kustannuksia sekä johtaisi verotuksen kiristymiseen. Sote-malli vaarantaisi sosiaali- ja terveyspalveluiden rahoituksen ja kansalaisille elintärkeät peruspalvelut monin paikoin Suomea. Sote-rahoja leikattaisiin pysyvästi esimerkiksi Uudellamaalla ja resurssit ylläpitää sote-palveluja heikkenisivät.

Maakunta-soten rahoitusmalli vaarantaisi myös ihmisten yhdenvertaisuuden. Mallissa rahoitusvastuu siirtyisi kunnilta valtiolle ja rahaa jaettaisiin alueille poliittissävyisten rahanjakolaskelmien mukaan. Rahanjakomalli muistuttaa enemmän valtionosuusuudistusta kuin sote-uudistusta.

Rahanjaon pohjana ollut THL:n tarvevakiointimalli ei huomioi esimerkiksi palvelujen tuottamisen alueellisia kustannuseroja tai kustannuskehitystä, kuten palkka- ja vuokraeroja. Jos esimerkiksi vuokrataso nousisi Uudellamaalla, syntyvä lisärahoitus suuntautuisikin alueille, joilla kustannustaso ei ole noussut samassa tahdissa. Nykyään uusmaalaisen veroeurot menevät pääasiassa hänen omiin palveluihinsa, mutta jatkossa entistä isompi osa niistä otettaisiin pois ja laitettaisiin muiden alueiden palveluihin. Se ei ole sosiaali- ja terveyspolitiikkaa, vaan aluepolitiikkaa.

Periaatteellisella tasolla hallituksen ajama sote-uudistus olisi askel kohti keskitettyä suunnitelmataloutta. Se veisi valtaa pois paikallistasolta ja siirtäisi sitä valtion keskushallinnolle. Maakuntien sote-toimijat joutuisivat hyväksyttämään isommat investointinsa valtion keskusjohdolla. Lisäksi sote-alueiden rahoitus pohjaisi valtion määrittelemiin nelivuotisiin rahoituskehyksiin eli Suomeen tulisi suunnitelmatalouksiin kuuluvat nelivuotissuunnitelmat. Vasemmistolaisessa sote uudistuksessa on punaisena lankana myös julkisen sektorin suojaaminen yksityisen sektorin kilpailulta. Se valitettavasti heikentäisi kannustimia kehittää sote-palveluiden laatua ja tuottavuutta.

Hallituksen maakunta-sote ei parantaisi kansalaisten pääsyä peruspalveluiden piiriin, vaan vaarantaisi sen. Olen huolissani sekä uudistuksen isoista suuntalinjoista että monista yksittäisistä kysymyksistä. Vasemmistohallitus yrittää esimerkiksi ottaa lääkäreiltä pois mahdollisuuden tehdä potilaiden hoitopäätöksiä potilaan edun nimissä. Sote-uudistuksen jälkeen vain virkalääkärit saisivat tehdä päätöksen, voiko potilaan ottaa erikoissairaanhoitoon. Täytyykö vakavasti sairaiden lähteä jatkossa hakemaan sairaanhoitoa ulkomailta, jos he eivät pääse Suomessa tarpeeksi nopeasti tai ylipäätään ollenkaan julkisen sektorin hoitoputkeen? Miten ihmisten oikeutta sairaanhoitoon voidaan edes suunnitella rajoitettavaksi niin vakavalla tavalla hyvinvointivaltiossa?

Yhtenä yksityiskohtana uudistus murentaisi sosiaali- ja terveyspalveluiden kytköksen työllisyyspalveluihin. Juuri on alkanut hallituksen kuntakokeilu, jossa työvoimapalveluita on siirretty TE-keskuksilta kunnille, jotta yhteistyö kunnan sosiaali- ja terveyspalveluiden kanssa toimisi paremmin. Nyt sama hallitus meinaakin siirtää sote-palvelut pois sieltä kunnista maakuntatasolle. Todella epäloogista ja kummallisen poukkoilevaa lainsäädäntöä. Sääliksi käy myös heikossa työmarkkina-asemassa olevia työnhakijoita, joiden mahdollisuus saada sote-palveluista tukea työllistymiseensä heikkenisi.

Hallituksen sote-esitystä ei ole mahdollista saada järkeväksi eduskuntakäsittelyssä ja olisi parasta yksinkertaisesti luopua siitä kokonaan. Peruspalveluiden järjestämisvastuuta ei pitäisi missään nimessä siirtää pois paikallistahoilta. Olisi sen sijaan järkevää kannustaa kuntia yhteistyöhön keskenään. Silloin valta ja vastuu olisivat alueilla itsellään, eikä ulkopuolisilla. Vallan ja vastuun terveen tasapainon pitäisi olla peruskivi myös julkisen sektorin johtamisessa.

Terhi Koulumies

Terhi Koulumies

Kokoomuksen helsinkiläinen kansanedustaja

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt