New Yorkin pörssi. LEHTIKUVA/Getty Images/AFP

Maailmantalouden epävarmuus jatkuu

Maailmantalouden näkymät eivät ole juurikaan kohentuneet.

Varainhoito- ja konsultointiyhtiö Korkian mukaan teollisuuden ja investointi-ilmapiirin heikentyminen kauppakiistojen ja yleisen poliittisen epävarmuuden kasvun seurauksena jarruttavat edelleen talouskasvua kuluvan vuoden toisella puoliskolla.

Globaalin kasvun jatkuminen loppuvuonna nojaa Korkian mukaan yhä vahvasti luonteeltaan paikallisempien palveluiden ja yksityisen kulutuksen kasvun varaan.

– Yhdysvaltojen ja Kiinan välinen tullinokittelu näyttää saavuttaneen uuden vaiheen elokuun aikana. Iso-Britannian sopimuksettoman EU-eron todennäköisyys on vaihdellut viime aikoina poliittisten operaatioiden mukana ja ennenaikaiset parlamenttivaalit häämöttävät näillä näkymin lokakuussa, Korkia toteaa markkinakatsauksessaan.

Maailmantalouden kasvu jatkuu edelleen vaimeana vuoden kolmannella neljänneksellä. Yhdysvalloissa kolmannen neljänneksen talouskasvu vaikuttaa pysyvän vakaalla kahden prosentin tasolla.

– Todennäköisten tullien negatiiviset vaikutukset pahenevat kuitenkin vuoden viimeisellä neljänneksellä, joskin toisaalta pitkien korkojen toteutuneen laskun myönteiset vaikutukset ovat kasvamaan päin. Kiinan kasvu hidastunee edelleen marginaalisesti loppuvuonna ja myös Saksan lähiajan kasvunäkymät ovat mollivoittoiset.

Korkia uskoo edelleen, että IMF:n vuoden 2020 globaali BKT-kasvuennuste – eli 3,5 prosenttia – on ylioptimistinen ilman merkittäviä elvytystoimia ja kauppakiistojen pysyvämpää ratkaisua.

– Teollisuuden ja investointien vaimeus ei näytä väistyvän nopeasti kauppakiistojen pitkittyessä, vaikka kasvu palvelusektorilla jatkuu hyvällä tasolla, markkinakatsauksessa todetaan.

Yritysten tulosnäkymät ovat sumeat ja kauppakiistat ylläpitävät taantumariskejä. Yhdysvalloissa vuoden toisella neljänneksellä tuloskasvu edellisvuodesta on asettumassa 3,2 prosentin tasolle ja vuoden toiselle puoliskolle ennustetaan vain noin 1,5 prosentin kasvua edellisvuodesta.

– Loppuvuoden 2019 vaimeita tulosodotuksia paljon suurempi haaste on vuodelle 2020 arvioitu mielestämme ylioptimistinen tuloskasvu. Tällä hetkellä sijoitusanalyytikot ennustavat, että tulokset Yhdysvalloissa kasvavat peräti 11 prosenttia vuonna 2020 suhdanneherkkien toimialojen johdolla. Globaalisti ennustekuva on samankaltaisen optimistinen.

Osakemarkkinat ovat kuitenkin Korkian mukaan tällä hetkellä tulostuottomittareilla halvimmat vuosiin suhteessa pitkien valtionlainakorkojen tasoon.

– Keskuspankkien elvyttäessä taloutta syyskuun aikana markkinaodotusten mukaisesti riskit merkittävälle korjausliikkeelle osakemarkkinoilla ovat mielestämme pienentyneet vaihtoehtojen puutteen vuoksi, vaikka poliittinen kiistely aiheuttanee edelleen merkittävää kurssiheiluntaa, katsauksessa sanotaan.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt