Metalliteollisuudessa tilaukset vähenivät lähes 23 prosenttia ja paperin sekä kartongin toimialalla lähes neljä prosenttia. LEHTIKUVA / JANNE NOUSIAINEN

Maailmankaupan heikkous näkyy jo teollisuuden tilauksissa

Tuotanto on pysynyt vielä kohtalaisen vakaana, mutta uudet tilaukset ovat selvässä laskussa.

Uudet tilaukset ovat vähentyneet kaikilla teollisuuden toimialoilla. Uusien tilauksien arvo laski elokuussa Tilastokeskuksen mukaan 17 prosenttia vuodentakaisesta.

Metalliteollisuudessa tilaukset vähenivät 22,6 prosenttia ja kemianteollisuudessa 8 prosenttia edellisvuodesta. Paperi- ja kartonkituotteiden valmistuksen toimialalla tilaukset laskivat 3,9 prosenttia vuodentakaisesta.

Teollisuustuotanto kuitenkin kasvoi vielä elokuussa 0,4 prosenttia edellisestä kuukaudesta ja 4,4 prosenttia vuodentakaisesta. Tuotanto kasvoi edelliskuukaudesta kaivosteollisuudessa ja hieman kemianteollisuudessakin.

Danske Bankin pääekonomistin Pasi Kuoppamäen mukaan teollisuuden tilastot kertovat kansainvälisen kaupan heikkouden näkyvän jo selvästi uusien tilauksien virran kasvun taittumisessa, mutta tuotanto pysyy vielä kohtalaisen vakaana vanhan tilauskirjan varassa.

– Tullin eilen julkaisevat viennin tiedot kertoivat viennin arvon kasvun tyrehtyneen, mutta tilanne on ollut vakaa verrattuna moniin muihin maihin. Yritysten luottamusmittarit ovat pysyneet melko vakaina viime kuukausina, mutta syyskuun tieto vahvisti kuvaa vientiteollisuuden hiipuvista näkymistä, kun kotimarkkina on edelleen vakaampi, Kuoppamäki muistuttaa tiedotteessaan.

Hän kuitenkin arvioi, että Saksan talouden taantuma-aivastus aiheuttanee ainakin lievän vilustumisen myös Suomessa. Lähitulevaisuudessa Suomen talouskasvu on hänen mukaansa lähinnä kotimaisen kulutuskysynnän varassa, ja kasvunäkymiin on vaikutusta myös teollisuuden investoinneilla.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt