Maahanmuuttoviraston kulut kasvoivat viime vuonna lähes 500 miljoonaa euroa

Viime vuonna Maahanmuuttoviraston toiminnassa näkyi edelleen keskeisenä vuonna 2015 Suomeen tulleiden turvapaikanhakijoiden suuri määrä.

Turvapaikkayksikkö teki 28 252 turvapaikkapäätöstä vuoden aikana. Myös oleskelulupahakemusten määrä kasvoi erityisesti kansainvälistä suojelua saaneiden perheenjäsenten perhesidehakemusten määrän kasvettua. Yhteensä virastoon tuli vireille 84 112 asiaa, eli vain hieman vähemmän kuin edellisvuonna (88 273).

Maahanmuuttoviraston tilinpäätöksen mukaan virasto käytti määrärahaa vuonna 2016 yhteensä 673,8 miljoonaa euroa. Kulut kasvoivat vuoteen 2015 verrattuna 492 miljoonaa euroa johtuen Maahanmuuttoviraston toimintamenojen ja vastaanottokulujen kasvusta.

Vuoden 2015 turvapaikanhakijamäärän vaikutukset näkyivät pääasiassa vasta vuoden 2016 puolella.

Suurin osa hakemuksista ratkaistiin vuoden 2016 aikana, mitä varten virastoon palkattiin noin 500 määräaikaista työntekijää. Niin ikään vastaanottokapasiteetin tarve oli suurimmillaan alkuvuodesta 2016 laskien sitä mukaan, kun hakemuksia ratkaistiin.

Vastaanotto suurin menoerä

Eniten rahaa kului turvapaikanhakijoiden vastaanottoon, jonka kokonaiskustannukset olivat viime vuonna yhteensä 603,6 miljoonaa euroa.

Muiden kuin valtion vastaanottokeskusten ylläpitoon käytettiin viime vuonna yhteensä 513,8 miljoonaa euroa.

Vastaanottotoiminnan asiakkaille maksettaviin tukiin, kuten vastaanottorahaan, käytettiin 77,6 miljoonaa euroa.

Vastaanoton kokonaiskustannuksista laskettu majoitusvuorokauden keskihinta oli 65 e/henkilö/vuorokausi. Keskihintaan sisältyvät kaikki kulut, kuten vastaanottokeskuksen tilavuokra ja kiinteistöhuolto, työntekijöiden palkat, materiaalikulut, palvelut sekä asukkaille maksettava vastaanottoraha.

Syksyllä 2015 kiireessä perustettujen vastaanottokeskusten perustamiskustannuksia kohdentui myös vuodelle 2016. Tornion järjestelykeskuksen vastaanottomenoja maksettiin vielä vuonna 2016. Vastaanoton kuluissa näkyvät myös yksiköiden lakkauttamiset, joista tulee lisäkustannuksia.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt