X
SULJE MAINOS

Maahanmuuttovirasto perheenyhdistämisestä: Jos molemmat vanhemmat töissä, 1 700 e/kk riittää

Maahanmuuttoviraston mukaan toimeentulovaatimuksilla halutaan varmistaa, että oleskeluluvan saajat tulevat toimeen omilla tuloillaan.

Maahanmuuttoviraston mukaan perheenyhdistämisen 2 600 euron toimeentulovaatimusta käytetään väärin mediassa ja sosiaalisessa mediassa.

Julkisuudessa on keskusteltu siitä, ettei suomalaisistakaan kuin viidesosan tulot riittäisi perheenyhdistämiseen. Aamulehti kertoi eilen Tilastokeskuksen entisen kehittämispäällikön laskeneen, että vain 20 prosenttia suomalaisista yltää 2 600 euron nettotuloihin. Verkkouutiset kertoi asiasta tässä jutussa.

Maahanmuuttovirasto painottaa huomioivansa työssäkäynnin, kun perheenjäsenet hakevat oleskelulupia Suomeen. Ohjeellisista tulorajoista voidaan joustaa, jos kahden aikuisen perheessä molemmat vanhemmat saavat palkkatuloja.

Maahanmuuttoviraston Verkkouutisille toimittaman Toimeentuloedellytysten soveltaminen -ohjeistuksen mukaan oleskelulupaa myönnettäessä toimeentulotason on oltava aikuista kohden 1 000 euroa kuukaudessa. Jos aikuisia on samassa taloudessa kaksi, toisen aikuisen tulotason on oltava 700 euroa. Ensimmäisen lapsen toimeentulotuen tason on oltava 500 euroa ja toisen lapsen 400 euroa.

– Jos molemmat käyvät töissä, lasten kohdalla toimeentulovaatimuksesta voidaan tinkiä. Käytännössä se tarkoittaa, että perheellä tulisi olla tuloja noin 1 700 euroa kuussa, ylitarkastaja Leena Turku Maahanmuuttovirastosta sanoo.

Jos perheestä vain toinen aikuisista käy töissä ja lapsia on kaksi tai enemmän, niin silloin perheeltä edellytetään 2 600 euron kuukausituloja. Tällä halutaan varmistaa, että aikuinen pystyy elättämään koko perheen. Yhden aikuisen ja kahden lapsen perheeltä edellytetään 1 900 euron tuloja.

Perheenyhdistämistä hakevalta lapselta ei edellytetä tuloja

Mikäli perheenyhdistämistä hakeva henkilö on lapsi, lapselta ei edellytetä tuloja, vaan silloin huomioidaan perheen varallisuus. Kahden aikuisen ja kahden lapsen tulojen tai varallisuuden on oltava silloin 2 600 euroa kuussa.

Turku huomauttaa kuitenkin, että kyse on kokonaisharkinnasta ja tulorajoista voidaan poiketa, jos on poikkeuksellisen painava syy tai lapsen etu sitä vaatii.

Perheenyhdistämistapauksessa Maahanmuuttovirasto katsoo, mistä perheenyhdistäjän rahat tulevat. Tulojen on tultava palkasta, yritystoiminnasta, eläkkeestä tai muusta varallisuudesta. Myös jotkut etuudet, kuten lapsilisät, opintotuki tai asumistuki, lasketaan tuloiksi.

Ajatuksena on, että oleskeluluvan saava henkilö tulee toimeen omillaan eikä hänen tarvitse turvautua toimeentulotukeen.

Ulkomaalaislaissa edellytetään, että maahan tulevalla ulkomaalaisen perheenjäsenellä on turvattu toimeentulo. Ulkomaalaisen toimeentuloa ei lähtökohtaisesti voida katsoa turvatuksi, jos toimeentulo perustuu toimeentulotukeen.

Toimeentulotasoja sovelletaan nykyisin ensimmäisen oleskeluluvan, jatkoluvan ja pysyvän oleskeluluvan sekä pitkään oleskelleen kolmannen maan kansalaisen EY-oleskeluluvan myöntämistä harkittaessa.

Eduskunnan ensimmäisessä käsittelyssä eilen olleessa ulkomaalaislaissa turvattu toimeentulo vaadittaisiin jatkossa kansainvälistä suojelua saaneiden vanhoiltakin perheiltä paitsi, jos kyse on turvapaikan saaneen tai kiintiöpakolaisen perheenjäsenestä ja hakemus on pantu vireille kolmen kuukauden kuluessa perheenkokoajan myönteisen päätöksen tiedoksisaannista. Tulorajoihin ei esitetä muutoksia, vaan ne ovat olleet samalla tasolla vuodesta 2013 lähtien.

Toimeentulovaatimus ei koske jatkossakaan Suomen eikä pohjoismaiden kansalaisten perheenjäseniä.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt