Merestä pelastettuja maahantulijoita Espanjan Malagan satamassa syyskuussa 2018. JORGE GUERRERO - LEHTIKUVA / AFP

Wille Rydman: Maahanmuutto on itseään kiihdyttävä ilmiö

Aikamme kansainvaellukset eivät ole tilapäistä tai itsestään ohimenevää.

Maahanmuutto voi synnyttää kukoistavia yhteiskuntia, sellaisia kuten Yhdysvallat, Kanada, Australia tai Uusi-Seelanti. Toisaalta maahanmuutto voi myös murskata alleen kokonaisia sivilisaatioita. Intiaanit loistavine korkeakulttuureineen jauhautuivat raunioiksi eurooppalaisen massamaahanmuuton jaloissa. Myös Rooman valtakunnan ja antiikin kulttuurien tuhon keskeisiä syitä oli holtittomien kansainvaellusten aiheuttama kaaos.

Aikalaisten on aina ollut vaikea hahmottaa muuttoliikkeen seurauksia. Usein maahanmuuton mullistavat vaikutukset on tiedostettu vasta siinä vaiheessa, kun niihin on ollut jo liian myöhäistä reagoida. Intiaanit tervehtivät ensimmäisiä eurooppalaisia maahantulijoita ilmeisesti jonkinlaisina jumalolentoina, joiden eteen kannettiin aarteita ja joita kestittiin korkea-arvoisina vieraina. Jos joku aikalaisintiaaneista olisi keksinyt väittää, että uudet tulijat olivat vain ensipisaroita valtavasta hyökyaallosta, joka olisi muutamassa sukupolvessa hukuttava vuosituhantiset kulttuurit alleen, häntä tuskin olisi otettu vakavasti.

Tuskin saattoivat myöskään roomalaiset kuvitella, että hunnien hyökkäysten tieltä pakolaisiksi lähteneistä köyhistä ja monin tavoin primitiivisistä gooteista voisi koskaan olla perusteellisempaa uhkaa organisoituneelle ja sivistykseltään ylivertaiselle roomalaisvallalle. Tai että Arabian niemimaan alkukantaisten beduiinien uuden uskonnon liikkeelle laittamat sotaisat laumat lopulta hävittäisivät Rooman valtakunnan jäänteistä senkin, mitä edellisistä kansainvaelluksista vielä oli jäänyt jäljelle.

On välttämätöntä ymmärtää, että maahanmuutto aina ja kaikkialla mullistaa perusteellisesti sitä aluetta, johon se kohdistuu. Kuinka paljon ja mihin suuntaan, riippuu muuton määrästä ja laadusta. Eurooppaan viime vuosikymmeninä kohdistunut muuttopaine on niin raju, että se määrien, nopeuden ja kohtaavien kulttuurien erilaisuuden puolesta jättää kevyesti varjoonsa Rooman valtakunnan romahduttaneet kansainvaellukset.

Niin ikään on välttämätöntä ymmärtää, etteivät aikamme kansainvaellukset ole tilapäinen tai itsestään ohimenevä ilmiö. On myös harhaanjohtavaa puhua pakolaisuudesta, sillä konfliktit selittävät siitä vain murto-osan. Varsinainen syy muuttopaineen taustalla on Afrikan väestöräjähdys. Sille ei ole näköpiirissä loppua, vaikka tilanne esimerkiksi Syyriassa rauhoittuisikin.

Epäilemättä osa Eurooppaan tahtovista tulee rehdisti työn perässä, epäilemättä osa yrittää hyötyä sosiaaliturvastamme. Epäilemättä osa pakenee islamilaista fundamentalismia, epäilemättä osa haluaa tuoda sen Eurooppaan mukanaan. Syitä on yhtä monia kuin tulokkaitakin, mutta yksi on varmaa: muuttoliike on itseään kiihdyttävä ilmiö. Mitä useampia iloisia muuttajatarinoita, sitä enemmän innokkaita uusia tulijoita.

Mitä laajamittaisemmaksi muuttoliike taas käy, sitä vähemmän muuttajilla on enää tarvetta sopeutua kohdemaan kulttuuriin. Kun maahan on jo ehtinyt muodostua kasvava etninen vähemmistö, on helppoa solahtaa osaksi sitä ja jatkaa entisen kotimaan elämää vailla sosiaalista painetta mukautua uuteen ympäristöön. Varsinkin, jos antaa myös sukulaisilleen tarvittavat vinkit, millä keinoin heidänkin onnistuu muuttaa perässä.

Kun laskee yhteen eurooppalaisten alhaisen syntyvyyden, Afrikan ja Lähi-idän valtavan väestönkasvun ja trendinomaisesti kiihtyneen Eurooppaan suuntaavan muuttoliikkeen, joutuu kasvokkain rajujen väestöllisten tosiasioiden kanssa. Jollei suuntaa onnistuta kääntämään, Eurooppa tulee kuluvan vuosisadan aikana kokemaan historiansa rajuimman väestönvaihdoksen. Tällaisella mullistuksella on tietenkin myös dramaattiset sosiaaliset, kulttuuriset ja yhteiskunnalliset seurauksensa.

Epäilemättä on sellaisiakin poliitikkoja ja kansalaisia, jotka ihan aidosti eivät näe etnisesti ja kulttuurisesti omaleimaisilla eurooppalaisilla kansoilla mitään itseisarvoa. Heille saattaa olla aivan rationaalista kannattaa sellaista politiikkaa, joka johtaa niiden katoamiseen. Paljon useammin avoimen maahanmuuton hyväksymisessä lienee kuitenkin kyse siitä, että ei vain tiedosteta, mihin kiihtyvät kansainvaellukset lopulta johtavat.

Ei ole olemassa eurooppalaista kulttuuria ilman eurooppalaisia kansoja. Jos Euroopan väestö vaihtuu nopeaan tahtiin toiseksi, tuloksena on hyvin toisenlainen Eurooppa. Ja kovin vaikea on uskoa, että parempi sellainen.

Wille Rydman

Wille Rydman

Wille Rydman on kokoomuksen kansanedustaja.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt