Maahanmuuttajien kotouttamiseen ehdotetaan kolmikantaista Ruotsin mallia – tukea työpaikoille

Julkisen alan ammattiliitot vaativat lisää resursseja osaamisen kartoitukseen ja työyhteisöjen valmennukseen maahanmuuttajien kotouttamisessa.

Suomen julkisen alan ammattiliittojen EU-yhdistyksen Fipsun mielestä maahanmuuttajien kotouttamisessa on lisättävä resursseja osaamisen kartoitukseen ja työyhteisöjen valmennukseen.

– Tarvitsemme joustavia, yksilöllisiä koulutus- ja työllistämispolkuja Ruotsin mallin mukaisesti, arvioi Fipsun puheenjohtaja Jarkko Eloranta tiedotteessaan.

Ruotsin mallissa maahanmuuttajien kokemus, taidot ja työmotivaatio arvioidaan mahdollisimman pian, koulutukseen sekä opiskeluun tarjotaan ohjausta ja kielikoulutusta yhdistetään työntekoon.

Malli on Fipsun mukaan rakennettu kolmikantaisesti työmarkkinajärjestöjen ja Ruotsin hallituksen yhteistyönä. Työpaikoille tarjotaan tukea maahanmuuttajan ohjaamiseen, ja kielenopetus alkaa jo vastaanottokeskuksessa.

Kotouttamisen on Elorannan mukaan oltava kaksisuuntaista. Se on kohdistettava myös työyhteisöihin eikä vain maahanmuuttajiin.

– Työyhteisöjen monikulttuurisuutta tulee vahvistaa. Työpaikat, joihin maahanmuuttajat sijoittuvat, tarvitsevat tukea ja ohjausta, ja niiden esimiehet valmennusta vastaanottaa maahanmuuttaja uutena työtekijänä sekä ohjata omaa työyhteisöään, Eloranta toteaa.

Maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden osaamisen kartoitukseen tarvitaan hänen mukaansa nyt lisää resursseja, ja kartoitus on tehtävä nopeasti.

Kommentit