LVM: Teiden käyttö maksulliseksi ja autoveroa alas

Suomen liikenneverkon rahoitus voitaisiin liikenne- ja viestintäministeriön mielestä ratkaista perustamalla valtionyhtiö sitä hoitamaan tienkäyttömaksuilla.

Liikenne- ja viestintäministeriö ehdottaa, että Suomeen perustettaisiin valtionyhtiö, joka vastaisi valtion liikenneverkon riittävästä kunnosta ja pitkäjänteisestä kehittämisestä.

Liikenneverkkoyhtiö keräisi tien käytöstä maksun, jolla rahoitettaisiin yhtiön hallinnoiman valtion liikenneverkon ylläpito ja kehittäminen. Yhtiö tarjoaisi kuluttajille valtakunnallisesti kiinteitä aikaan perustuvia maksuja, esimerkiksi kuukausi- tai vuosimaksuja, jotka eivät vaatisi paikannusta.

Ministeriön mukaan tarkoitus on, että liikenteen käyttäjien kokonaisrasitus ei kasvaisi, koska samalla alennettaisiin nykyisiä liikenteen veroja kuten autoveroa ja ajoneuvoveroa.

Jatkossa myös palveluoperaattorit voisivat tarjota omia liikenteen palvelujaan. Kiinteiden maksujen rinnalla operaattorit voisivat ehdotuksen mukaan tarjota kilometripohjaiseen hinnoitteluun perustuvia paketteja, jos kilpailua on riittävästi.

Kilometripohjaiset maksut olisivat kuluttajalle valinnaisia ja vaatisivat ajoneuvon paikantamisen, jotta tiedettäisiin liikkuuko ajoneuvo liikenneverkkoyhtiön tiellä vai kunnallisella tai yksityisellä tiellä. Asiakasmaksut perittäisiin ministeriön mukaan yksityisyydensuojan vaarantumatta.

Maksut porrastettaisiin ajoneuvon päästöjen mukaan. Suuripäästöisen ajoneuvon maksut olisivat suuremmat kuin vähäpäästöisen ajoneuvon.

Yhtiön omistajia olisivat valtio ja maakunnat

Liikenneviraston hallinnoima valtion tieverkko siirrettäisiin ehdotuksen mukaan valtion erityistehtäväyhtiöön ensi vuoden alusta. Rata- ja vesiväyläverkon osalta jatkettaisiin erillisselvitystä tavoitteena niiden siirtäminen yhtiölle vuoden 2019 alusta.

Yhtiön omistajia olisivat Suomen valtio 65 prosentin osuudella ja maakunnat 35 osuudella. Yhtiön osakkeita saa luovuttaa muille vain eduskunnan suostumuksella.

Yhtiön tehtävänä olisi aluksi valtion tieverkon kunnossapito, korjaukset ja kehittäminen. Yhtiö rahoittaisi toimintansa liikenneverkon käytöstä kerättävillä maksuilla sekä maltillisella lainanotolla.

Eduskunta ohjaisi yhtiötä useammaksi hallituskaudeksi tehtävällä liikenneverkkoselonteolla, jota päivitettäisiin hallituskausittain.

Yhtiötä myös säädeltäisiin lailla, valtion omistajaohjauksella ja kannustimilla, jotka ohjaisivat yhtiön toimintaa yhteiskunnan kannalta haluttuun suuntaan. Yhtiön omistajaohjauksesta vastaisi liikenne- ja viestintäministeriö.

Yhtiölle määriteltäisiin lailla ja viranomaismääräyksillä liikenneverkon palvelutaso ja kohtuullinen hinnoittelu. Lisäksi yhtiön toiminnan julkisuudesta säädettäisiin lailla. Esimerkiksi asiakirjajulkisuus olisi laajempi kuin valtionyhtiöissä. Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi valvoisi toteutumista.

Liikenne- ja viestintäministeriö selvitti ministeri Anne Bernerin (kesk.) johdolla mahdollisen liikenneverkkoyhtiön perustamista. Hallitus päätti käynnistää selvitystyön liikenneverkon kehittämisestä viime huhtikuussa julkisen talouden suunnitelman hyväksymisen yhteydessä.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt