Julkisen talouden kestävyys on vakavan haasteen edessä väestön ikääntyessä. LEHTIKUVA / ANNI REENPÄÄ

Luottoluokittaja varoittaa Suomea uhkaavista vaikeuksista

Ongelma arvioidaan erityisen vaikeaksi epäsuotuisan väestöennusteen ja raskaan verotuksen takia.

Saksalaisen luottoluokitusyhtiön Scope Ratingsin mukaan väestön ikääntyminen on Suomen julkisen talouden suurin riskitekijä ja suuri haaste pääministeri Sanna Marinille (sd.).

– Marinin on toimittava viipymättä merkittävien demografisten ongelmien ratkaisemiseksi turvatakseen pitkällä aikavälillä Suomen sosiaalisen turvaverkon elinkelpoisuus ja julkisen talouden kestävyys, toteaa Scope Ratingsin analyytikko Dennis Shen tuoreessa arviossaan.

Suomen ongelma on hänen mielestään erityisen vaikea epäsuotuisan väestöennusteen ja pohjoismaiselle hyvinvointivaltiolle tyypillisen raskaan verotuksen takia. Lisäksi hän huomauttaa Suomen julkisen talouden näkymien hieman heikentyneen.

– Marinin prioriteetteihin pitäisi kuulua uudistuksia, joilla puututaan työmarkkinoiden jäykkyyksiin ja parannetaan sosiaaliturvan tarjonnan tehokkuutta, Branz toteaa.

Hallituksen asettaman 75 prosentin työllisyysastetavoitteen saavuttaminen parantaisi julkistalouden pitkän aikavälin kestävyyttä, mutta Branz pitää sitä valtavan suurena haasteena.

Hänen mukaansa koulutusjärjestelmän uudistaminen, aktiivisten työmarkkinatoimenpiteiden parantaminen ja ammattitaitoisen maahanmuuton helpottaminen olisivat välttämättömiä työmarkkinoiden tarjonnan lisäämiseksi ja kohtaanto-ongelmien ratkaisemiseksi.

– Lisäksi uudistusten tulisi keskittyä kustannuskilpailukyvyn säilyttämiseen, Branz painottaa.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt