Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen (vihr.). LEHTIKUVA/JUSSI NUKARI

Luontokato kasvattaa pandemiariskiä

Ministerin mukaan ylikulutukseen on puututtava, jotta pandemiat, luontokato ja ilmastokriisi saadaan kuriin.

Kansainvälinen luontopaneeli IPBES:n raportin mukaan pandemioiden taustalla ovat eläinten ja ihmisten kontaktit sekä maankäytön muutokset.

Raportin mukaan pandemioiden estämiseen pätevät pitkälti samat ratkaisut kuin ilmastonmuutoksen ja luonnon köyhtymisen estämiseen: kestävä kulutus ja kestävä maankäyttö, lihan käytön ja villieläinkaupan vähentäminen sekä luonnontilaisten elinympäristöjen ennallistaminen.

– Pandemiat aiheuttavat ennennäkemätöntä vahinkoa. Pandemioiden hoidon lisäksi on keskityttävä niiden ennaltaehkäisyyn. Ratkaisut ennaltaehkäisemiseksi ovat pitkälti samoja, kuin ilmastokriisin ja luonnon köyhtymisen suhteen: ennen kaikkea ylikulutus on saatava loppumaan, sanoo ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen (vihr.).

Raportin mukaan kaikki tunnetut pandemiat ja suurin osa uusista taudeista on lähtöisin eläinten ja ihmisten kohtaamisista, ja niiden todennäköisyys levitä ihmiseen kasvaa tehostuvan maankäytön ja ilmastonmuutoksen myötä.

Luonnonympäristöjen tuhoutuminen ja pirstoutuminen johtavat eläinten ja ihmisten lisääntyviin kontakteihin, mikä kasvattaa pandemiainfektioiden riskiä. Jatkuvasti kasvava villieläinkauppa, kaupungistuminen sekä kansainvälinen kauppa ja liikennöinti levittävät paikalliset infektiot nopeasti maailmanlaajuiseksi pandemiaksi.

– Pandemioiden ehkäisy on myös taloudellisesti järkevää. Ennaltaehkäisyn hinta on suhteessa pieni verrattuna maailmantaloudellisiin vaikutuksiin pandemian iskiessä. Viimeistään koronavirus on tämän meille osoittanut, Mikkonen sanoo.

Pandemiariskin kasvu johtuu kestämättömistä maakäytön muutoksista, kuten luonnonympäristöjen raivaamisesta pelloiksi, villieläinkaupasta ja luonnoneläinten ylikulutuksesta sekä monista muista tekijöistä, jotka kasvattavat villieläinten, karjan ja ihmisten välisiä kohtaamisia.

– Ensi vuonna maailman maiden on määrä sopia uusista tavoitteista luonnon köyhtymisen pysäyttämiseksi. Kokous siirtyi jo vuodella koronapandemian takia, vaikka korona antaa vain lisää syitä kunnianhimoisille tavoitteille. Tarttumalla luonnon köyhtymisen juurisyihin, voimme ehkäistä myös pandemioiden syntyä, ministeri toteaa.

Ilmastonmuutos mahdollistaa tauteja kantavien eliöiden kuten punkkien siirtymistä uusille alueille. Lämpenemisen myötä Pohjoismaissa on havaittu puutiaisaivokuumetta kantavien puutiaisten levinneen pohjoisemmaksi ja niiden määrä on voimakkaasti kasvanut.

Ympäri maailmaa elinympäristöjen lämpeneminen johtaa taudinaiheuttajien parempaan leviämiseen ja hengissä säilymiseen uusissa ympäristöissä ja isäntäeläimissä.

Luonnon monimuotoisuus ja pandemiat -raportti IPBES eli Kansainvälinen luontopaneeli järjesti heinäkuussa monitieteellisen tutkijakokouksen, johon osallistui 17 valtioiden nimittämää tutkijaa ja asiantuntijaa eri puolilta maailmaa sekä viisi IPBESin asiantuntijaa. Raportissa siteerataan 601 eri alojen tieteellistä julkaisua.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt