Luontojärjestöt teilaavat soidensuojeluohjelman – ”valtiollista itsepetosta”

Valtion soidensuojelun täydennysohjelman valmistelu on päättynyt. Suomen luonnonsuojeluliiton ja Luonto-Liiton mielestä työryhmän tulokset vesitettiin.

Noin 100 000 hehtaarin laajuinen soidensuojelun täydennysohjelma oli viime vuonna jo lähes valmis, kun edellisen hallituksen ympäristöministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok.) keskeytti sen etenemisen. Pääministeri Juha Sipilän (kesk.) hallituskaudella valmistelua jatkettiin niin sanotun vapaaehtoisen suojelun edistämisen lähtökohdasta.

Kun Sipilän hallitus päätti leikata valtion luonnonsuojelun budjetista peräti 62 prosenttia, peruttiin luonnonsuojelulain mukainen suojeluohjelma kokonaan yksityismaiden osalta.

Luontojärjestöjen arvion mukaan rahaleikkausten jälkeen vapaaehtoisenkaan suojelun edistämiseen ei ole edellytyksiä.

Soita pitäisi suojella vapaaehtoisesti lähinnä METSO-ohjelman puitteissa, mutta senkin rahoituksesta on leikattu pääosa, Suomen luonnonsuojeluliitto ja Luonto-Liitto sanovat.

Järjestöt jättivät eriävän mielipiteen erityisesti siksi, että poliittiset poukkoilut ja väliintulot ajoivat työryhmän työskentelyn toistuvasti mahdottomuuksiin.

– Työskentely oli huonoa hallintoa, aliarvioi työhön ammattimaisesti työpanostaan antaneita ja hukkasi valtion varoja. Kustannustehokaan suojeluohjelman valmistelun vaihtaminen vapaaehtoiseen suojeluun, josta puuttuu konkreettinen sisältö ja rahoitus, on valtiollista itsepetosta, arvostelee Suomen luonnonsuojeluliiton puheenjohtaja Risto Sulkava.

Soiden suojelu on edennyt kuitenkin valtion omistamilla alueilla. Yhteensä valtion soita suojeltiin lakisääteisinä suojelualueina noin 20 000 hehtaaria. Lisäksi 16 000 hehtaaria sai aiempaa paremman turvan Metsähallituksen taloustoimilta sivuun siirrettyinä säästökohteina.

– Tämä toki lämmittää mieltä. Mutta yksityismaiden suojeluohjelman kaaduttua soiden suojeluun joudutaan kyllä palaamaan varsin pian, sanoo Sulkava.

Soidensuojelun täydennysohjelmaa valmisteltiin kolme vuotta (2012-15) ja sitä edelsi lähes kolmen vuoden (2009-11) ajan kestänyt suostrategian valmistelu. Tämä laajapohjainen maa- ja metsätalousministeriön vetämä työryhmä totesi soidensuojelun täydentämisen oleelliseksi osaksi turvemaiden käytön tasapainoa.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt