Ilmakuva soisesta maastosta Inarin Kaamasessa syyskuussa 2017. LEHTIKUVA / RITVA SILTALAHTI

Luonnonsuojelijat vaativat turpeen poltosta luopumista

Yhtään uutta turvesuota ei luonnonsuojeluliiton mielestä voida enää avata energiantuotannolle.

Suomen luonnonsuojeluliiton hallitus hyväksyi viikonloppuna liiton uudet suotavoitteet, jotka yltävät vuoteen 2030. Liitto kertoo haluavansa uusilla tavoitteilla pelastaa suoluonnon, parantaa vesistöjen tilaa sekä kamppailla ilmastonmuutosta vastaan muun muassa lopettamalla ilmastoa pilaavan turpeen polttamisen.

Suomen 10 miljoonasta suohehtaarista yli puolet on ojitettu. Luonnonsuojeluliiton mukaan ojitettujen soiden osuus on kuitenkin osassa maata jopa yli 90 prosenttia. Puolet suoluontotyypeistä on valtakunnallisesti uhanalaisia ja soiden eliölajeista esimerkiksi monet lintulajit taantuvat liiton mukaan voimakkaasti.

– Elintärkeää on nyt saattaa loppuun jo valmisteltu soidensuojelun täydennysohjelma, joka yllättäen pysäytettiin viime hallituskauden lopussa. Nämä valtakunnallisesti erittäin arvokkaat suot on suojattava lailla, toteaa Suomen luonnonsuojeluliiton suojeluasiantuntija Paloma Hannonen tiedotteessa.

Liiton mukaan tutkimustulokset osoittavat, että vesistöille haitallisimmat metsähakkuut tehdään ojitetuilla soilla. Liitto tavoitteleekin avohakkuiden lopettamista näillä turvemailla. Ilmastonmuutoksen vastaisessa kamppailussa turpeen polttamisesta luopuminen 2025 mennessä on äärimmäisen tärkeää, liitto muistuttaa.

– Tulevat vaalit ovat ilmastovaalit. Silloin kysymystä turpeen polttamisesta ei voi sivuuttaa. Suot ovat metsiäkin suurempi hiilivarasto eikä yhtään uutta turvesuota voida enää avata energiantuotannolle. Tämä parantaa myös vesien tilaa, samoin kuin avohakkuista luopuminen turvemailla, huomauttaa Luonnonsuojeluliiton puheenjohtaja Harri Hölttä.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt