Luonnonsuojeluliitto syyttää Metsähallitusta soiden suojelun romuttamisesta

Suomen luonnonsuojeluliiton mielestä soidensuojelun täydennysohjelma on saamassa karun päätöksen.

– Metsähallituksen esitys valtiomaiden suojelupaketiksi tuhoaisi sen osuuden suojeluohjelmasta, joka olisi valtion tiukassa taloustilanteessa vielä mahdollinen, Luonnonsuojeluliitto sanoo tiedotteessaan.

Metsähallitus on esittämässä isoa karsintaa valtion maiden lakisääteiseen suojelupakettiin.

Uusia lailla suojeltavia alueita olisi vain 6 000 hehtaaria ja Metsähallituksen omalla päätöksellä muusta käytöstä siirrettäisiin sivuun 19 000 suohehtaaria. Luonnonsuojelulain turvan saisi näin ollen lopulta vain 11 000 hehtaaria valtion soita, joista noin 1000 hehtaaria on jo maakuntakaavojen suojelualuevarauksia.

Alun perin soidensuojelun täydennysohjelman tavoitteena oli saattaa 100 000 hehtaaria soita lakisääteisen suojelun piiriin.

– Suomen luonnonsuojeluliitto ei voi missään nimessä hyväksyä Metsähallituksen esitystä. Perustelut suojeluesityksen karsinnalle ovat harhaanjohtavia. Metsähallitus on esimerkiksi karsinut suojelukohteita pois sen perusteella, että suot ovat epäsäännöllisen muotoisia. Ei tämä ole mikään peruste suojelun romuttamiselle, luonto ei ole aina suorakulmaista, toteaa Luonnonsuojeluliiton puheenjohtaja Risto Sulkava.

Luonnonsuojelujärjestöt muistuttavat, että soidensuojelun täydennysohjelman loppuvaiheissa Metsähallitus sivuutti monivuotisen asiantuntijavalmistelun.

– Ratkaisun avaimet ovat nyt maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikaisella (kesk.), joka voi vielä pelastaa uhanalaisten soiden suojelupaketista valtionmaiden 50 000 hehtaarin osuuden.

Tämä olisi luonnonsuojelujärjestöjen mielestä syytä toteuttaa pääosin luonnonsuojelulain nojalla.

Sulkavan mielestä tapaus osoittaa myös sen, että tulevassa Metsähallituslain valmistelussa on mietittävä hyvin tarkkaan millä mandaatilla ja kenen ohjauksessa Metsähallitus jatkossa toimii.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt