X
SULJE MAINOS

Lumenpoiston sukupuolivaikutuksista aloite – ”kunta suosii miehiä auraamalla ensin kehätiet”

Helsingin kaupungille jätetyn aloitteen mukaan kunnat suosivat miehiä auraamalla ensin miesvaltaisille työpaikoille johtavat kadut.

Rkp:n kaupunginvaltuutettu Gunvor Brettschneiderin talousarvioaloitteessa ehdotetaan, että Helsingin kaupunki arvioi lumenpoiston sukupuolivaikutukset ja ryhtyy mahdollisiin toimenpiteisiin lumenpoiston parantamiseksi. Kustannukset olisivat noin 4 000 euroa.

Aloitteen perustelujen mukaan kuntien tulee kaikessa toiminnassaan edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti.

Helsinkiä kehotetaan ottamaan mallia ruotsalaisesta Karlskogan kunnasta.

”Karlskogassa sukupuolivaikutusten arviointi lumenpoistossa osoitti, että kunta oli tiedostamattaan suosinut miehiä auraamalla ensin kehätiet ja suuremmat, pääasiassa miesvaltaisille työpaikoille johtavat kadut. Viimeiseksi aurattiin bussipysäkit ja kevyen liikenteen väylät eli paikat, joita naiset, lapset ja vanhukset käyttävät. Tilastollisesti on tiedossa, että nämä ryhmät pyöräilevät ja käyttävät joukkoliikennettä miehiä useammin”, aloitteessa todetaan.

Karlskoga oli muuttanut tärkeysjärjestystä niin, että ”lumet poistetaan ensin erityisesti päiväkotien läheisyydessä sijaitsevilta kevyen liikenteen väyliltä. Sitten puhdistetaan suuremmat niin mies- kuin naisvaltaisillekin työpaikoille johtavat tiet ja viimeiseksi muut suuremmat tiet. Uudelleenjärjestely ei vaatinut lisäresursseja kunnalta ja kaikkien liikkuminen helpottui”.

Aloitteen mukaan ”myös Helsingin on syytä tutkia lumenpoistokäytäntöjään. Tietyillä uudelleenjärjestelyillä perheille voisi olla mahdollista pärjätä yhdellä autolla tai kokonaan ilman autoa, jos liikkuminen jalan, lastenvaunujen kanssa tai pyöräillen myös talviaikaan tehtäisiin helpommaksi”.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt