Tilastokeskuksen mukaan viime vuoden heinä−syyskuussa toimintansa lopetti 4382 yritystä. LEHTIKUVA/PEKKA SAKKI

Lopettaneiden yritysten määrä kasvanut

Lopettaneiden yritysten määrä kasvoi kymmenen prosenttia heinä−syyskuussa vuotta aiemmasta.

Tilastokeskuksen mukaan viime vuoden heinä−syyskuussa toimintansa lopetti 4 382 yritystä. Lopettaneita yrityksiä oli kymmenen prosenttia enemmän kuin vuonna 2019 vastaavana aikana, eli noin 400 lopettanutta yritystä enemmän.

Päätoimialoittain tarkasteltuna määrällisesti eniten yrityksiä lopetti kaupan alalla (706) ja rakentamisessa (645). Lopettaneiden yritysten lukumäärän kasvu oli suurinta sosiaali- ja terveysalalla (50 %) ja rakentamisessa (27 %).

Maakunnittain tarkasteltuna eniten yrityksiä lopetti Uudellamaalla, 1 686 yritystä. Seuraavaksi eniten lopettaneita yrityksiä oli Pirkanmaalla ja Varsinais-Suomessa.

Oikeudellisen muodon mukaan tarkasteltuna viime vuoden toisella neljänneksellä toimintansa lopetti 2 091 liikkeen- tai ammatinharjoittajayritystä (yhtiömuotona luonnollinen henkilö) ja 1 780 osakeyhtiötä. Lopettaneista yrityksistä 48 prosenttia oli oikeudelliselta muodoltaan luonnollisia henkilöitä ja 41 prosenttia osakeyhtiöitä.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt