LM: Yhden hengen hoitoyksiköiden avulla voitaisiin välttää turhia ambulanssikäyntejä

Yhden hengen hoitoyksiköitä voitaisiin käyttää, kun potilaalla ei ole akuuttia hätää.

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) suunnittelee lisäävänsä ambulanssipalvelujen oheen yhden henkilön hoitoyksiköitä, joiden tarkoitus on ehkäistä turhia ambulanssikäyntejä. Ne korvaisivat yleensä ambulanssilla kulkevan kahden hengen ensihoitoyksikön niissä tilanteissa, joissa potilaalla ei ole akuuttia hätää.

–  Henkilöllä on oltava vähintään hoitotason eli käytännössä sairaanhoitajatason koulutus ja useamman vuoden työkokemus, jotta hän osaa potilaan kuvauksista ja oireista päätellä, miten toimitaan, toteaa sosiaali- ja terveyspalveluosaston erityisasiantuntija Lasse Ilkka STM:stä Lännen Medialle. Asiasta kertoo tässä Turun Sanomat.

Hätäkeskukseen tulleiden soittojen ja ensihoidolle välitettyjen tehtävien määrä on kasvanut viime vuosien aikana. Hoitoyksiköiden resurssit sen sijaan eivät ole kasvaneet.

Käytännössä uusi työnjako tarkoittaisi, että kun hätäkeskukseen tulee soitto, hätäkeskuspäivystäjä tekee vastuuviranomaisen antaman ohjeistuksen mukaan riskinarvion tilanteesta.

Jos päivystäjä on sitä mieltä, että kiireellistä hoitoa ei tarvita, hän välittää ohjeistuksen mukaan tiedon yhden hengen hoitoyksikölle.

Yhden hengen yksiköitä on jo kokeilussa eri puolilla maata, ja esimerkiksi Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirissä tällaiset yksiköt ovat olleet käytössä jo vuodesta 2015.

Toistaiseksi yhden hengen yksiköitä ei ole käytössä valtakunnallisesti.

Tällä hetkellä STM on valmistellut asetuksen, jonka mukaan hoitotason koulutuksen saanut henkilö voi yksin muodostaa yksikön. Asetuksen on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2018 alussa.

Kommentit