Korkeimmassa hallinto-oikeudessa rekisteristä puuttuivat kolmannes tuomareista ja lähes kaikki asiantuntijajäsenet. LEHTIKUVA/EMMI KORHONEN

LM: Tuomareiden sidonnaisuuksien rekisterissä merkittäviä ongelmia

Lähes joka neljännen tuomarin ja asiantuntijajäsenen tiedot puuttuvat lakisääteisestä sidonnaisuusrekisteristä.

Lännen Median selvityksessä sähköisestä rekisteristä käytiin läpi noin 900 yleis- ja hallinto-oikeuksien tuomaria ja asiantuntijajäsentä tuomioistuimien toimittamien ajantasaisten nimilistojen perusteella. Eniten puutteita oli korkeimmassa hallinto-oikeudessa (KHO), jossa tiedot uupuivat lähes 70 prosentilta tuomareista ja asiantuntijajäsenistä.

– Meiltä oli jäänyt useiden tuomareiden tiedot tekniseen välitilaan. Osa odotti vielä ministeriön tarkastusta, osassa tuomarit olivat syöttäneet tiedot järjestelmään ja ne oli tarkastettu, mutta järjestelmä on hankala ja edellyttää tuomarilta vielä uutta kirjautumista, jotta se julkaisee tiedot, KHO:n presidentti Pekka Vihervuori selittää tapahtunutta muun muassa Turun Sanomissa julkaistussa jutussa.

Korkeimmassa oikeudessa (KKO) tiedoista puuttui 17 prosenttia, eli kaikkien sotilasjäsenten tiedot. KKO:n presidentti Timo Eskon mukaan sotilasjäsenet toimittivat sidonnaisuusselvityksensä viime syksynä, mutta heidän tietonsa oli unohdettu viedä rekisteriin.

Lännen Median selvitys paljastaa myös muita puutteita ja ongelmia rekisterissä. Tietojen tarkkuus vaihtelee merkittävästi, esimerkiksi joillakin henkilöillä kirjauksen sisältö ei kerro kytköksistä mitään. Lisäksi monen tiedot ovat vanhentuneita.

Lain mukaan hyvän hallinnon lähtökohtana on puolueettomuus. Tuomarit eivät saa osallistua ratkaisujen tekoon asioissa, joissa he ovat esteellisiä esimerkiksi virkatehtävän ulkopuolisten sidosten takia.

Oikeusministeriön mukaan rekisteritietojen oikeellisuus perustuu luottamukseen, ja muulla tavalla rekisteriä olisi mahdotonta järjestää.

Lännen Median selvityksen mukaan kattavimmin julkisesta rekisteristä löytyivät hovioikeuksien tuomarien sidonnaisuus- ja sivutoimitiedot. Tiedot uupuivat hovioikeuksissa vain noin viideltä prosentilta. Hallinto-oikeuksissa ja käräjäoikeuksissa tiedot puuttuivat lähes joka neljänneltä tuomarilta.

Korkeimmassa oikeudessa kaikkien tuomarien tiedot olivat rekisteristä, mutta sotilasjäseniä sieltä ei löytynyt. Korkeimmassa hallinto-oikeudessa rekisteristä puuttuivat kolmannes tuomareista ja lähes kaikki asiantuntijajäsenet.

Rekisteriin ilmoitetuista tuomioistuinten tuomareista ja asiantuntijajäsenistä joka kolmannella oli kirjattu sidoksia tai sivutoimia virkatehtävänsä ulkopuolelta. Eniten niitä oli korkeimman hallinto-oikeuden jäsenillä (71 %) ja korkeimman oikeuden jäsenillä (61 %).

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt