Maahanmuuttovirasto kaipaa selkeitä lääkärinlausuntoja. LEHTIKUVA / VESA MOILANEN

LM: Migri valitti turvapaikanhakijoiden lääkärilausunnoista

Maahanmuuttovirasto kiistää hakevansa helpommin ohitettavia lääkärinlausuntoja.

Maahanmuuttovirasto Migri on valittanut valvovalle viranomaiselle kahdesta lääkäristä, joiden laatimat lausunnot olivat sen mielestä liian laajoja ja kantaaottavia. Maahanmuuttovirasto kertoo tarvitsevansa lausuntoja, joita päätöksiä tekevät virkamiehet ymmärtävät ja pystyvät käyttämään.

Migri teki lääkäreistä kantelun vuoden 2019 maaliskuussa ja vaati, että vastaanottokeskus ja lääkäriorganisaatio vaihtavat lausuntoja antavat lääkärit toisiin. Samalla haettiin Migrin mukaan myös laajempaa linjausta.

– Osa Migrille tulevista lausunnoista on hyvin selkeitä. Toiset ovat laajoja, ja lääkäri on voinut ottaa kantaa turvapaikkaprosessiin, lähtömaan turvallisuustilanteeseen tai hakijaan kohdistuvaan tulevaisuuden uhkaan, kertoo Migrin ylitarkastaja Hanne Rimpiläinen Lännen Medialle Turun Sanomissa.

Lääkärien mielestä Migri hermostui, koska heidän huolellisesti laaditut lausuntonsa vaikeuttivat turvapaikanhakijoiden palauttamista. Heidän aiemmilla lausunnoillaan oli ollut vain vähän vaikutusta Migrin palautuspäätöksiin, joten lääkärit alkoivat tarkentaa lausuntojaan avaamalla turvapaikanhakijoiden oireiden ja hoidontarpeen merkitystä. He eivät kuitenkaan tiedä kuinka moni potilaista on saanut turvapaikan

– Missään tapauksessa Migri ei halua väkisin palauttaa kaikkia turvapaikanhakijoita, Rimpiläinen sanoo.

Kantelut tutkineen aluehallintoviraston mukaan lääkärit eivät rikkoneet velvollisuuksiaan tai potilaan oikeuksia. Sen mukaan todistukseen on sisällytettävä kaikki johtopäätösten kannalta olennainen, eikä siitä saa tietoisesti jättää pois asioita jotka mahdollisesti vaikuttavat todistuksen pohjalta tehtyihin ratkaisuihin.

Hanne Rimpiläisen mukaan maahanmuuttoviraston on tutustuttava ratkaisuihin ja miettitävä toimintamallia jatkossa. Tähän saakka Migrillä ei ole ollut resursseja omiin asiantuntijalääkäreihin.

– Varmaa on, että Migri tarvitsee ymmärrettäviä ja käyttökelpoisia lääkärinlausuntoja myös jatkossa.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt