Metsäteollisuus on kärsinyt heikentyneestä viennistä jo jonkin aikaa. LEHTIKUVA / MARTTI KAINULAINEN

Liikevaihto notkahti laskuun teollisuudessa

Hidastumista ja laskua nähtiin lokakuussa myös rakentamisessa, palveluissa ja kaupassa.

Teollisuusyritysten liikevaihto kääntyi lokakuussa selvään laskuun, kun vielä syyskuussa kasvua oli sekä vuosi- että kuukausitasolla.

Tilastokeskuksen mukaan teollisuuden liikevaihto väheni lokakuussa 3,3 prosenttia edellisestä kuukaudesta ja 2,4 prosenttia vuodentakaisesta.

Vuosimuutosta kuvaaviin lukuihin on tehty työpäiväkorjaus, ja kuukausimuutokset on kausitasoitettu.

Viennin laskusta jo useita kuukausia kärsineen metsäteollisuuden liikevaihto väheni vuodentakaisesta 10,2 prosenttia. Kemianteollisuudessa puolestaan liikevaihto laski 4,4 prosenttia. Sen sijaan kaivostoiminnassa ja louhinnassa kasvua oli 14,3 prosenttia.

Rakennusyritysten liikevaihto kasvoi lokakuussa vain 0,1 prosenttia edellisestä kuukaudesta ja 2,1 prosenttia vuoden takaisesta. Ilman hintamuutoksia laskettu liikevaihto eli myynnin määrä laski vuodentakaisesta 1,2 prosenttia.

Kasvua esiintyi talonrakentamisessa sekä erikoistuneessa rakennustoiminnassa, kun taas maa- ja vesirakentamisen liikevaihto oli selvässä laskussa.

Palvelualoilla yritysten liikevaihto laski lokakuussa 0,9 prosenttia edellisestä kuukaudesta, mutta kasvoi vuodentakaisesta 3,3 prosenttia. Vauhti hidastui syyskuusta sekä kuukausi- että vuositasolla.

Palveluista majoitus- ja ravitsemistoiminta, informaatio ja viestintä sekä hallinto- ja tukipalvelutoiminta olivat vielä vuodentakaista korkeammalla tasolla, mutta taiteet, viihde ja virkistys eivät.

Kaupan alalla yritysten liikevaihto väheni lokakuussa 1,4 prosenttia syyskuuhun verrattuna ja kasvoi vain 0,3 prosenttia vuodentakaisesta. Vielä syyskuussa vuosikasvu oli 3,6 prosenttia.  Kehitystä heikensi tukkukaupan supistuminen. Vähittäiskauppa autokauppa olivat edelleen kasvussa.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt