Liikenneministeri Ollilan raportista: Satelliitti valvoo teitä, ei kansalaisten liikkeitä

Liikenneministeri Merja Kyllösen mukaan kilometriverotuksessa on rakennettava malli, joka turvaa perusoikeudet.

Eduskunnan kyselytunnilla ensimmäisenä aiheena torstaina oli satelliittipohjainen kilometriverotus, jota Jorma Ollilan työryhmä on esittänyt.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Timo Soini sanoi kyselytunnilla, että on periaatteellisesti merkittävä asia, millä oikeudella ja miten kansalaisten liikkumista valvotaan.

– Vapaassa maassa on vapaa liikkuvuus, ihmisten pitää saada mennä paikasta toiseen vapaasti minne haluaa ilman että on kenenkään tiedossa, missä hän liikkuu, kenen kanssa hän liikkuu ja kuinka paljon hän liikkuu, Timo Soini totesi.

Liikenneministeri Merja Kyllönen (vas.) vastasi hallituksen koko ajan korostaneen, että ”täytyy rakentaa sellainen malli, jossa kansalaisten perusoikeudet kyetään turvaamaan”.

– On aivan selvästi samalla sanottu se, että mitään sellaista mallia ei tuoda, joka estää kansalaisten perusoikeuksien toteutumisen, liikenneministeri Kyllönen vakuutti.

Liikenneministerin mukaan ”surullisinta on tietysti se, että meitä pystytään valvomaan puhelimen kautta tänä päivänä, ihan joka paikassa”.

– Ihmiset kommentoivat Facebookissa tänä päivänä että meitä ei saa valvoa, ja samaan aikaisesti Facebookissa näkyy että kansalainen on sijainniltaan Tohmajärven peräkylän takaosastolla, Merja Kyllönen sanoi.

– Kansalaisia valvotaan tänä päivänä hyvin paljon. Mutta tällaisessa verotuskysymyksessä on lähdetty siitä, että pitää pystyä rakentamaan malli, jossa on tiedot kansalaisten omassa käytössä. Ja lähtökohtaisesti, personoituja tietoja, joita kansalainen itse hallitsee.

– Ja täytyy muistaa, että satelliittiteknologia on sellaista, että valvotaan niitä teitä, ei kansalaisia ja heidän liikkeitään, Kyllönen totesi.

Eduskunnan liikennevaliokunnan puheenjohtajan Kalle Jokisen (kok.) mukaan Ollilan raportti sisältää monia kysymyksiä ja ongelmia. Niitä ovat hänen mukaansa ihmisten työssäkäynnin turvaaminen ilman kustannusten kasvua ja sosiaalinen oikeudenmukaisuus.

Jokisen mukaan liikennepolitiikan kehittämisen periaatteena ei voi olla kansalaisten liikkumisen rajoittaminen ja sen valvominen teknisin keinoin.

– Tämä periaate pitäisi ensin käydä (läpi). Ihmisiä pitää kannustaa toimeliaisuuteen ja liikkumiseen mahdollisimman paljon, aktiivisesti kulkemaan. Liikkuminen ei ole ongelma, vaan siitä syntyvät päästöt, Kalle Jokinen sanoi.

Liikenneministeri Kyllönen vastasi vapaan liikkumisen olevan perusoikeus, jossa Suomea myös sitovat kansainväliset sopimukset.

Kuitenkin hänen mukaansa ”tarvitaan keinoja ohjata ihmisten liikennekäyttäytymistä, siitähän tässä on kysymys”.

– Iso kysymys on se, voidaanko tehdä asioita niin, että kaikkien ihmisten ei tarvitse omistaa omaa autoa tai käyttää välttämättä omaa autoa, vaan myös julkinen liikenne toimii niin, että se palvelee suomalaisia kansalaisia, Merja Kyllönen lausui.

Epäillen ja pelokkaasti

Vihreiden Osmo Soininvaara arvosteli olevan ”hyvin surullista, miten tästä on tullut maa, jossa kaikkeen uuteen suhtaudutaan niin epäillen ja pelokkaasti ja epäluuloisesti”.

Kristillisdemokraattien Sauli Ahvenjärven mukaan Ollilan raportissa luonnosteltu seurantajärjestelmä voi luoda maksuluokkia sen perusteella, missä ajoneuvolla liikutaan, milloin liikutaan ja missä tarkoituksessa liikutaan.

Tämä herättää Ahvenjärven mukaan kysymyksiä liittyen muun muassa yksityisyyden suojaan. Hän kysyi, näkeeko ministeri asiassa perustuslaillisia ongelmia.

Ministeri Kyllösen vastauksen mukaan perustuslailliset ongelmat syntyvät siitä, jos ei pystytä rakentamaan järjestelmää, joka turvaa kansalaisten yksityisyyden suojan.

Kyllönen mainitsi järjestelmän, jossa oma auto onnettomuustilanteessa ottaa yhteyden hälytyskeskukseen.

– Voi kysyä itseltään sen kysymyksen, että tuleeko yksilönsuoja esteeksi siinä tilanteessa, jos on kysymys ihmishengestä. Haluammeko ennemminkin kuolla siellä ojassa ilman apua vai saada tällaisen järjestelmän kautta tiedot mahdollisimman nopeasti hälytyskeskukseen, Merja Kyllönen vertaili.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt