Nyt päätettyihin hankkeisiin ei sisälly nopeita ratahankkeita itään, pohjoiseen ja länteen. LEHTIKUVA/EIJA KONTIO

Liikennehankkeisiin rahaa lisäbudjetissa

Hallitus esittää lisämäärärahaa muun muassa perusväylänpitoon ja liikennehankkeisiin lisäbudjetissaan.

Tämän vuoden toisessa lisätalousarvioesityksessä ehdotetaan määrärahoihin 162 miljoonan euron lisäystä ja varsinaisiin tuloihin 298 miljoonan euron lisäystä. Verotuloarviota ehdotetaan korotettavaksi yhteensä 298 miljoonalla eurolla, johon on vaikuttanut muun muassa ansio- ja pääomatuloveron sekä arvonlisäveron tuottoarvioiden nousu.

Esitys vähentää hallituksen mukaan valtion nettolainanoton tarvetta 136 miljoonalla eurolla, jolloin valtion nettolainanotoksi arvioidaan tänä vuonna 1,7 miljardia euroa.

Perusväylänpidon määrärahatasoon ehdotetaan 40 miljoonan euron korotusta tälle vuodelle korjausvelan kasvun hillitsemiseksi.

Määräraha ehdotetaan käytettäväksi Tampere–Seinäjoki-rataosalla turvalaitteiden uusimiseen, Helsinki–Turku-radan peruskorjaukseen, Kokkola–Pietarsaari-rataosalla turvalaitteiden uusimiseen, Oulun ratapihan peruskorjaukseen ja turvalaitteisiin, Akaan raakapuunkuormauspaikan rakentamiseen, E18 Turun kehätien 2. vaihe Kausela–Kirismäkeen ja Helsinki–Pietari -radan sekä Saarijärvi–Haapajärvi-radan korjaamiseen.

Perusväylänpidossa mainittujen hankkeiden kokonaiskustannus on yhteensä 259 miljoona euroa.

Lisätalousarvioesityksessä ehdotetaan rahoitusta liikenteen kehittämishankkeille yhteensä 352 miljoonan euron valtuutta ja 71 miljoonan euron määrärahaa.

Ehdotettavat hankkeet ovat Kouvola-Kotka/Hamina -radan parantaminen, Iisalmi-Ylivieska -rataosan sähköistys ja Iisalmen kolmioraide, Joensuun ratapihan parantaminen, vt 3 Hämeenkyrön ohitustie ja vt 8 Turku-Pori (Mynämäen ja Luvian ohituskaistat). Lisäksi Oulun meriväylän rakentamisvaltuutta korotetaan. Helsinki–Tampere -pääradan kehittämisen suunnitteluun ehdotetaan 11 miljoonan euron määrärahaa.

Nyt päätettyihin hankkeisiin ei sisälly nopeita ratahankkeita itään, pohjoiseen ja länteen. Nämä laitetaan hallituksen mukaan liikkeelle erillisellä päätöksellä ottaen huomioon kunkin hankkeen tämänhetkisen suunnittelutilanteen.

Muita muutoksia määrärahoihin

Osana osaamisen, sivistyksen ja innovaatioiden Suomi -kokonaisuuden kertaluonteisia tulevaisuusinvestointeja ehdotetaan ammatillisen koulutuksen opettajien palkkaamiseen lisäystä 20 miljoonaa euroa.

Kansaneläkelaitoksen sosiaaliturvarahastojen toimintakuluihin ehdotetaan yhteensä 15 miljoonan euron määrärahalisäystä perustoimeentulohakemusten käsittelyyn ja vuosilomasijaisten palkkaukseen.

Väestöä menettävillä alueilla sijaitsevan ARA-kannan kehittämiseksi Valtion asuntorahastosta myönnettävien purkuavustusten enimmäisvaltuutta ehdotetaan nostettavaksi kahdella miljoonalla eurolla. Lisäksi purku- ja rajoitusakordien enimmäisvaltuutta ehdotetaan lisättävän kolmella miljoonalla eurolla. Vastaavasti erityisryhmien investointiavustuksista vähennettäisiin viidellä miljoonalla eurolla.

Varsinaisessa talousarviossa rauenneen maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluun ja toimeenpanoon varatun rahoituksen käyttötarkoitusta ehdotetaan muutettavaksi siten, että sitä voidaan käyttää pääministeri Antti Rinteen (sd.) hallituksen ohjelman mukaisen sosiaali- ja terveyspalveluja sekä pelastustointa koskevien uudistusten johto-, ohjaus- ja koordinaatiotehtäviin.

Määrärahaa käytetään tietojärjestelmien yhteensovittamiseen, valtakunnalliseen ICT-valmisteluun ja muuhun sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen kehittämistyön rahoitukseen.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt