Donald Tusk. LEHTIKUVA/MARKKU ULANDER

Pete Pakarinen: Liberaalia demokratiaa on puolustettava

Euroopan unioni on kirjannut oman arvoperustansa Lissabonin sopimukseen.

Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Donald Tusk piti runsaat kaksi viikkoa sitten EPP-puolueen kongressissa Helsingissä niin väkevän puheen, että siihen on syytä yhä palata ja se on syytä painaa mieleen. Tusk totesi, että kenelläkään ei ole oikeutta, ainakaan meidän poliittisessa perheessämme hyökätä liberaalia demokratiaa ja sen perustuksia vastaan.

Sen jälkeen Tusk luetteli pitkän listan mielipiteistä, jotka eivät ole kristillisdemokraattisia. Jos et pidä vapaasta lehdistöstä ja kansalaisjärjestöistä, suvaitset ksenofobiaa, homofobiaa ja antisemitismiä, et ole kristillisdemokraatti.

Jos asetat valtion ja kansakunnan yksilöiden vapauden ja arvokkuuden edelle, et ole kristillisdemokraatti. Jos tuet (Vladimir) Putinia ja hyökkäystä Ukrainaan tai haluat vaihtaa läntisen liberaalin demokratian mallin itäiseen autoritaarisen demokratian malliin, et ole kristillisdemokraatti ja niin edelleen.

Viestille on monta suuntaa: Oikeusvaltion tilanne Unkarissa ja Puolassa on EU:n tutkittavana. Romanian osalta Euroopan parlamentti antoi vastikään päätöslauselman, jossa se on huolissaan paitsi oikeusvaltiosta, myös mielipiteenvapaudesta ja korruptiosta.

Puolassa vallassa ovat Perussuomalaisten konservatiiviset ryhmätoverit, Romaniaa hallitsee sosialidemokraattien ja keskustaliberaalien hallitus ja Unkaria kristillisdemokraattiseen keskustaoikeistoon lukeutuva Fidesz. Kaikilla merkittävimmillä eurooppapuolueilla on ongelmia omissa perheissään.

Euroopan unioni on kirjannut oman arvoperustansa Lissabonin sopimukseen. Näitä eurooppalaisia arvoja ovat ihmisarvon ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen, vapaus, kansanvalta, tasa-arvo ja oikeusvaltio. Vielä tarkempi kirjaus on tehty EU:n perusoikeuskirjaan, jossa on muun muassa syrjintäkielto.

Näistäkin arvoista valtaosa pelkistyy välineiksi, joilla tuotetaan ja turvataan vapautta – vapautta itseilmaisuun, itsensä kehittämiseen, onnellisuuden tavoitteluun. Jokainen pienikin ihmisen ominaisuuksiin kohdistuva hyökkäys tai eriarvoisuuden osoitus rajoittaa tämän valinnanmahdollisuuksia. Siksi oikeusvaltiossa oikeus on paitsi sokea myös riippumaton ja siksi esimerkiksi sananvapaudella on rajansa.

Rajojen vetäminen ei ole vain lainsäädännön ja perussopimusten asia. Vastuullisten Eurooppaa rakentavien poliittisten voimien velvollisuus on luoda salliva yhteiskunnallinen ilmapiiri, niin että kenenkään ei tarvitse pelätä tai kokea ahdistusta henkilökohtaisten ominaisuuksiensa tai mielipiteittensä vuoksi. Sitä tehdään positiivisuudella, tulevaisuudenuskolla, koulutuksella ja sivistyksellä ja suvaitsevaisuudella.

Mutta suvaitsevaisuudellakin on rajansa. Sellaista toimintaa ei pidä hyväksyä, joka suoraan tai epäsuorasti kannustaa vihapuheeseen ja toimintaan, joka rajoittaa muitten kansalaisten poliittista toimintavapautta. Jos jonkin puolueen kannattajat esittelevät poikkeuksellisen laajasti omia aggressioitaan, en demonisointina voi pitää sitä, että tällainen joukko suljetaan yhteistyön ulkopuolelle.

Pete Pakarinen

Pete Pakarinen

Pete Pakarinen työskentelee lehdistöneuvonantajana Euroopan parlamentin EPP-ryhmässä.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt