Li Andersson. LEHTIKUVA / MARKKU ULANDER

Li Andersson: Pitkän työuran tehneille rahaa irtisanomisesta

Vasemmistoliiton puheenjohtaja torjuu leikkaukset työttömyysturvaan.

Vasemmistoliitto aikoo esittää kevään työllisyyspaketista käytävissä neuvotteluissa, että työttömyysturvan suoja-osa nostetaan pysyvästi 500 euroon. Tämä tarkoittaa rahamäärää, jonka työtön työnhakija voi ansaita ilman että se vaikuttaa työttömyysetuuteen.

– Se olisi konkreettinen tapa parantaa työnteon kannustimia heikentämättä vaikeassa asemassa olevien ihmisten toimeentuloa, sanoi vasemmistoliiton puheenjohtaja, opetusministeri Li Andersson puoluevaltuuston kokouksessa lauantaina.

Keväällä työttömyysturvaan linjattavat uudistukset on Anderssonin mukaan tehtävä turvan tasoa ja kestoa heikentämättä.

– Hallitusohjelman mukaisesti hallituksen on päätöksillään vähennettävä eriarvoisuutta, jolloin se ei voi rakentaa työllisyyspolitiikkaansa sosiaaliturvan leikkaamiselle.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja esitti linjapuheessaan myös toimia yli 55-vuotiaiden työmarkkina-aseman parantamiseksi. Tähän liittyvää toimenpidekokonaisuutta valmistellaan parhaillaan työmarkkinajärjestöjen kesken.

– Julkisessa keskustelussa huomio on keskittynyt niin sanottuun eläkeputkeen, vaikka isossa kuvassa ikääntyvien työllisyydessä on kyse aivan muista asioista; siitä, miten ihmiset jaksaisivat työelämässä nykyistä pidempään, miten työelämän kasvaviin osaamisvaatimuksiin vastataan ja miten ikääntyvien syrjintään puututaan, Andersson sanoi.

Ikääntyneiden syrjintä ei hänen mukaansa poistu työttömyysturvaa heikentämällä.

– Kun on lähettänyt työhakemuksen toisensa jälkeen saamatta kutsua haastatteluun, tuntuu varmasti irvokkaalta lukea päättäjien kommentteja siitä, kuinka sosiaaliturvaa leikkaamalla saadaan työllisyys nousuun.

Andersson totesi, että Ruotsi on yksi ikääntyneiden työllisyyden mallimaista erityisesti juuri pisimpään töissä olleita suosivan irtisanomislainsäädännön takia. Ruotsissa yritykseen viimeksi tulleet työntekijät täytyy irtisanoa ensimmäiseksi.

– Vaikka käänteinen irtisanomisjärjestys ei sellaisenaan sovellu Suomen työmarkkinoille, on meilläkin tarpeen vahvistaa ikääntyvien turvaa irtisanomistilanteissa.

Andersson ehdotti Suomeen työuran pituuteen perustuvaa irtisanomiskorvausta.

– Tällä osaltaan vähennettäisiin työnantajien kannusteita irtisanoa ikääntyviä työntekijöitä, joiden uudelleentyöllistyminen on muita hankalampaa. Samalla korvaus toisi taloudellista turvaa irtisanomistilanteisiin pitkän työuran tehneille, hän sanoi.

Andersson pitää tärkeänä, että työntekijöiden muutosturvaa vahvistetaan kautta linjan. Hänen mukaansa myös muutosturvaa koskevia säännöksiä tulisi uudistaa niin, että työnantajien vastuuta erityisesti ikääntyvien työntekijöiden uudelleentyöllistymisestä vahvistettaisiin.

– Tämä voisi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että työnantajien velvollisuutta koulutuksen ja työterveyshuoltopalveluiden tarjoamisesta vahvistettaisiin ja niiden kestoa pidennettäisiin työuran perusteella.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt