LHBT-ihmiset kohtaavat syrjintää kaikkialla Euroopassa

Lesbot, homot, biseksuaalit ja transihmiset eli LHBT-ihmiset kohtaavat syrjiviä asenteita arkielämässään kaikkialla Euroopassa, kertoo EU:n perusoikeusviraston tutkimus.

Syrjintää esiintyy niin lääkärissä, poliisissa, koulussa kuin kadullakin käsi kädessä kävellessä.

Perusoikeusviraston tutkimus Professionally speaking: challenges to achieving equality for LGBT people on laajin aiheesta koskaan EU-maissa tehty viranomaistutkimus. Sitä varten haastateltiin 19 EU-maassa yli tuhatta valtionhallinnossa, terveyspalveluissa, opetussektorilla tai lainvalvonnassa toimivaa ammattilaista vuonna 2013.

Suomessa Ihmisoikeusliitto haastatteli tutkimukseen 50 eri viranomaistahojen edustajaa.

Tutkimuksen mukaan Suomessa kielteinen asenneilmapiiri sekä yksittäisten poliitikkojen ja poliittisten puolueiden näkemykset vaikeuttavat LHBT-ihmisten yhdenvertaisuuden toteutumista.

Monet tutkimukseen haastatelluista ammattilaisista uskoivat, että merkittävä osa LHBT-ihmisiin kohdistuvista viharikoksista ja koulukiusaamisesta ei koskaan tule viranomaisten tietoon, koska niiden uhrit eivät halua ilmaista julkisesti seksuaalista suuntautumistaan tai sukupuoli-identiteettiään.

Viranomaisiin ei välttämättä luoteta. Luottamusta heikentävät joidenkin viranomaisten kielteiset ja LHBT-ihmisten ongelmia vähättelevät asenteet.

Puutteita viranomaisten toiminnassa

Suomessa ymmärrys seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuudesta vaihtelee alueellisesti, ja tietoa ja palveluita voi olla heikosti saatavilla pienillä paikkakunnilla, selviää tutkimuksesta.

Esimerkiksi poliisin asenteet voivat olla syrjivämpiä pienillä paikkakunnilla homo- tai transfobisten rikoksen kohteeksi joutuneita henkilöitä kohtaan. Tutkimuksen mukaan merkittävä osa Suomessa haastatelluista poliiseista ei halunnut koulutusta homo- tai transfobisista viharikoksista.

Lähes kaikissa tutkimukseen osallistuneissa maissa viranomaiset pitivät budjettileikkauksia ja resurssipulaa esteenä LHBT-ihmisten yhdenvertaiselle kohtelulle.

– Niin kauan kuin näihin ongelmiin ei puututa, eivät LHBT-ihmiset ole yhdenvertaisessa asemassa viranomaisten kanssa asioidessaan, sanoo Ihmisoikeusliitto.

Lisää näkyvyyttä LHBT-ihmisille

Tärkeässä roolissa positiivisten asenteiden edistämisessä ovat media, poliittiset johtajat ja muut julkisuuden henkilöt, jotka avoimesti tukevat yhdenvertaisuutta ja LHBT-ihmisten oikeuksia.

Lisäksi julkisesti seksuaalista suuntautumistaan ja sukupuoli-identiteettiään ilmaisevat LHBT-henkilöt toimivat arvokkaina roolimalleina ja tekevät näiden ryhmien tarpeita näkyviksi yhteiskunnassa.

Suomi nousee tutkimuksessa esimerkiksi EU-maasta, jossa järjestöjen vaikutus LHBT-ihmisten oikeuksien toteutumiseen on merkittävä.

EU:n perusoikeusviraston mukaan tilanteen parantamiseksi EU-maiden pitää tukea LHBT-ihmisten näkyvyyttä yhteiskunnassa esimerkiksi Pride-tapahtumien kautta, tarjota systemaattista koulutusta LHBT-ihmisten erityistarpeista viranomaisille ja varmistaa riittävät resurssit.

Niin ikään olisi kiinnitettävä erityistä huomiota LHBT-oppilaiden kiusaamiseen, transihmisten asiantuntevaan ja kunnioittavaan kohteluun terveyspalveluissa sekä LHBT-ihmisiin kohdistuviin viharikoksiin.

Kommentit