Monella kahvilatoimintaa harjoittavalla ja/tai Horeca-sektoriin keskittyneellä yrityksellä myynnin pudotus on ollut jopa 75-100 prosenttia. LEHTIKUVA/EMMI KORHONEN

Leipuriliitolle maksuja vakavasta kilpailurikkomuksesta

Valtakunnallinen toimialajärjestö kehotti viestinnällään hinnankorotuksiin.

Korkeimman hallinto-oikeus on määrännyt Leipuriliitolle 30 000 euron seuraamusmaksun vakavasta kilpailunrikkomuksesta.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto kertoo, että Leipuriliitto kehotti viestinnällään hinnankorotuksiin. Osa kannanotoista sisälsi korotuksiin liittyviä prosenttilukuja, näiden vaihteluvälejä tai tietoja muiden alan toimijoiden suunnittelemien hinnankorotusten tasosta. Leipuriliitto pyrki viraston mukaan näin korottamaan leipomotuotteiden hintatasoa.

KHO vahvisti, että Leipuriliiton menettelyssä oli kyse vakavasta, yli kolme vuotta kestäneestä kilpailunrikkomuksesta, jonka tarkoituksena oli vähentää kilpailua. Valtakunnallisen toimialajärjestön hintasuosituksissa oli KHO:n mukaan tavoitteena leipomotuotteiden hintojen korottaminen koko Suomessa. Leipuriliitto ylitti sen, mitä voidaan pitää toimialayhdistyksen tavanomaisena tiedottamisena.

KHO korotti markkinaoikeuden määräämän 15 000 euron seuraamusmaksun 30 000 euroon. Kilpailu- ja kuluttajavirasto oli esittänyt Leipuriliitolle yli 40 000 euron seuraamusmaksua.

– KKV on tyytyväinen siihen, että KHO totesi viraston esityksen mukaisesti Leipuriliiton syyllistyneen vakavaan kilpailunrajoitukseen ja korotti markkinaoikeuden määräämää seuraamusmaksua. Nykyinen lainsäädäntö ei kuitenkaan mahdollista riittävän korkeaa sakkotasoa toimialayhdistyksille, vaikka hintasuosituksilla pyritään nostamaan hintatasoa niillä markkinoilla, joilla jäsenyritykset toimivat. Hintasuositukset ovat omiaan nostamaan kuluttajien ja muiden asiakkaiden maksamaa hintaa, kuten muutkin kartellit, kilpailu- ja kuluttajaviraston pääjohtaja Kirsi Leivo toteaa tiedotteessa.

Kilpailuviranomaisten toimivaltuuksia koskeva ECN+-direktiivi tulee viraston mukaan jatkossa helpottamaan riittävän suurien seuraamusmaksujen määräämistä myös toimialajärjestöille, sillä direktiivin mukaan myös suurimpien jäsenten liikevaihdot voidaan huomioida seuraamusmaksun tasossa.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt