Lautamiehet mukana enää 6 prosentissa rikosjutuista

Lautamiesten osuus rikosasioiden käsittelyssä on vähentynyt entisestään.

Käräjäoikeudessa rikosasian pääkäsittely voidaan käydä joko lautamieskokoonpanossa, yhden tuomarin kokoonpanossa tai kolmen tuomarin kokoonpanossa.

Lautamieskäsittelyn määrä on vähentynyt merkittävästi viime vuosina, sillä vuonna 2009 voimaan tulleen lainmuutoksen myötä lautamiehet osallistuvat vain vakavimpien ja yhteiskunnallisesti merkittävimpien rikosten käsittelyyn.

Tilastokeskuksen mukaan viime vuonna lautamieskokoonpanossa ratkaistiin 3 900 asiaa eli enää 6 prosenttia käräjäoikeuksien rikosasioista.

Lautamieskokoonpanossa ratkaistiin muun muassa kaikki tapot, 96 prosenttia lapsen seksuaalisista hyväksikäyttöasioista ja 94 prosenttia tuhotöistä. Lautamieskokoonpanossa asian käsittely kesti keskimäärin 5,3 kuukautta.

Suurin osa käräjäoikeuksien rikosasioista ratkaistaan yhden tuomarin kokoonpanossa. Vuonna 2013 näitä asioita oli 39 200 eli 65 prosenttia asioista.

Kirjallisessa menettelyssä ratkaistiin 17 400 asiaa eli 29 prosenttia rikosasioista. Kirjallista menettelyä rikosasioissa voidaan käyttää useimmissa lievissä ja tavallisissa rikoksissa. Edellytyksenä on, että vastaaja on tunnustanut teon ja suostunut kirjalliseen menettelyyn. Kirjallista menettelyä käytetään erityisesti liikennerikosten käsittelyyn.

Käräjäoikeuksien käsittelemistä rikosoikeudellisista asioista 50 prosenttia saatiin päätökseen alle kahdessa kuukaudessa. Yli puoli vuotta käsittely kesti 13 prosentissa asioista. Keskimäärin asian ratkaisuun käräjäoikeuksissa kului 3,5 kuukautta. Rikosasioiden kokonaiskäsittelyaika – rikoksen tekopäivästä käräjäoikeuden ratkaisuun – oli keskimäärin 10,8 kuukautta.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt