Lauslahti vetoaa: Laittakaa autoilijoiden kyttäysjärjestelmä ö-mappiin

Kokoomuksen kansanedustaja Sanna Lauslahti vaatii liikenneministeri Henna Virkkusta (kok.) pysäyttämään autoilijoille suunnitellun satelliittivalvontajärjestelmän valmistelut ja vetämään punaiset henkselit hankkeen yli.

Kansanedustaja Sanna Lauslahden (kok.) mielestä satelliittivalvontajärjestelmä on kallis tapa kerätä veroja ja rikkoo ihmisten yksityisyyttä.

– Hyvä liikenneministeri Virkkunen, tehkää loppu autoilijoiden vainoamisesta, haudatkaa satelliittihanke. Palauttakaa järki liikenteen verotuksen kehittämiseen ja heittäkää byrokraattinen, kallis ja yksityisyydensuojan vaarantava kyttäysjärjestelmä Ö-mapin pohjalle muiden kelvottomien ideoiden joukkoon.

Lauslahden mukaan verojen kerääminen on tehtävä mahdollisimman pienillä hallinnollisilla kustannuksilla ja resursseilla. Suuret perustamisinvestoinnit ja käyttökustannukset edellyttävä satelliittivalvontajärjestelmä autoihin asennettavine lisälaitteineen ei täytä tätä kriteeriä.

Lauslahden mielestä autoilijoiden verorasitusta ei pidä enää kasvattaa uusilla kustannustaakoilla. Autojen omistajien verotus on jo äärirajoilla. Lisäksi uudenlaisen valvonta- ja verotusjärjestelmän rakentaminen ja ylläpito merkitsisivät taas uusia tehtäviä julkiselle sektorille. Lauslahti katsoo, että sellainen olisi ristiriidassa hallinnon keventämistavoitteiden kanssa.

Paikkatietoon perustuva laskuttaminen vaatii auton sijaintitietojen tallentamista, mikä vaarantaa ihmisten yksityisyyden. EU:n tuomioistuin vastikään julisti pätemättömäksi direktiivin, jonka nojalla kansalaisten puheluiden ja muun sähköisen liikenteen tunnistetiedot tallennetaan vähintään kuudeksi kuukaudeksi. Direktiivi loukkaa tuomioistuimen mukaan ihmisten yksityisyyttä niin vakavasti, että se on unionin peruskirjan vastainen. Linjaus aiheuttaa muutoksia kansalliseen lainsäädäntöön, ja se pitäisi ottaa huomioon myös muussa lainsäädännössä, joka koskee ihmisten yksityisten tietojen tallentamista.

Lauslahti katsoo, että tuomioistuimen päätöksen hengessä on pidättäydyttävä luomasta uusia järjestelmiä ja rekistereitä, joihin kerätään kansalaisten arkielämää koskevaa seurantatietoa. Varoittavia esimerkkejä jo olemassa olevien viranomaisrekisterien väärinkäytöstä paljastuu säännöllisesti.

Kommentit