Lauri Lyly: Kilpailukykysopimus vietävä työehtoihin mahdollisimman nopeasti

SAK:n puheenjohtaja Lauri Lyly toivoo, että työnantajaliitot aloittaisivat neuvottelut kilpailukykysopimuksen soveltamisesta mahdollisimman nopeasti.

”Urakka ei ole pieni, kun työn alla on kolmisen sataa työehtoehtosopimusta”, Lauri Lyly toteaa tiedotteessaan.

Palkansaaja- ja työnantajaliittojen on Lylyn mukaan aloitettava neuvottelut sopimuksen soveltamisesta työehtosopimuksiin pian, jotta jäljellä oleva aika pystyttäisiin hyödyntämään mahdollisimman hyvin.

Lyly kiittää Palvelualojen ammattiliiton PAMin hallitusta päätöksestä lähteä mukaan neuvotteluihin.

”Pienipalkkaisilla ja naisvaltaisilla aloilla on ollut tarpeen käydä keskustelua kilpailukykysopimuksen vaikutuksista muun muassa työllisyyteen”, hän toteaa.

Lylyn mukaan on muistettava, että sopimus on tehty työllisyyden ja talouden parantamiseksi.

Työmarkkinoiden keskusjärjestöt sopivat helmikuun lopulla syntyneessä kilpailukykysopimuksessa, että palkansaaja- ja työnantajaliitot neuvottelevat soveltamisesta toukokuun loppuun mennessä. Sopimuksen kattavuutta arvioidaan kesäkuun alussa mahdollisten neuvottelujen päätyttyä.

Kommentit