Lapsiasiavaltuutettu: ”Hallituksen toimet vaarantavat koululaisten turvallisuutta” – opetusministeri kiistää

Lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila pitää hallituksen päätöksiä kuntien tehtävien ja velvoitteiden karsimiseksi haitallisina koululaisille. Opetusministeri on eri mieltä.

Tuomas Kurttila toteaa, että hallitus on muuttamassa peruskoulujen ja lukioiden järjestyssäännöt vapaaehtoisiksi, poistamassa velvollisuuden laatia suunnitelma lasten suojaamiseksi peruskoulussa, lukiossa ja ammatillisessa oppilaitoksessa väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä sekä helpottamassa lapsen koulusta erottamista.

– Suomessa koulukiusaaminen on vakava ilmiö ja ongelma. Kouluterveyskyselyjen mukaan enemmistö yläkouluikäisistä lapsista kokee, etteivät koulun aikuiset puutu kiusaamiseen. Suomessa lasten kokema koulutyytyväisyys on kansainvälisesti arvioituna heikkoa. Hallituksen toimet vaarantavat lasten arkiturvallisuutta ja vähentävät suunnitelmallisuutta koulukiusaamiseen puuttumisessa, Kurttila sanoo tiedotteessaan.

Lapsiasiavaltuutettu vaatii, että hallitus julkistaa peruskouluja ja toisen asteen oppilaitoksia koskevien velvoitteiden muuttamista koskevan valmistelumateriaalin.

– Onko hallitus arvioinut linjausten vaikutuksia lapsiin? Onko asiasta keskusteltu lasten ja nuorten, huoltajien tai kasvatuksen ammattilaisten kanssa? Onko linjauksilla minkäänlaista tieteellistä perustaa? Hallitus leikkii lasten turvallisuudella ja opettajien jaksamisella, Kurttila sättii.

Opetusministeri: Lapsiasiavaltuutetun huoli on aiheeton

Hallitus kertoi keskiviikkona suunnitelmista kuntien tehtävien vähentämiseksi. Osana hallinnon ja byrokratian purkamista joidenkin koulumaailman suunnitelmien ja sääntöjen laatimisvelvoitteesta luovuttaisiin. Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasosen (kok.) mielestä suunta on oikea.

– Lisäksi päällekkäisiä velvoitteita vähennetään, mutta oppilaitosten pitää jatkossakin laatia suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä osana opiskeluhuoltosuunnitelmaa, opetusministeri huomauttaa.

– Oppilaitosten ja opettajien tehtäväksi on vuosien varrella kasattu paljon hallinnollisia, osin myös päällekkäisiä tehtäviä ja suunnitelmien laatimista. Opettajat ovat esittäneet huolen, että kaikki tämä paperityöhön käytettävä aika on pois ajasta oppilaiden kanssa, muistuttaa Grahn-Laasonen.

Hänen mukaansa koulukiusaamisen ja syrjäytymisen torjumisesta, koulurauhasta, tasa-arvosta sekä yhdenvertaisuudesta ei tingitä pisaraakaan.

– Nämä tavoitteet ovat entistäkin vahvemmin sisällä syksyllä voimaan tulevissa uusissa opetussuunnitelmissa, ja niiden noudattaminen on kouluille velvoittavaa jatkossakin, jatkaa Grahn-Laasonen.

Kommentit