Kouluja katoaa nykyään noin sadan koulun vuosivauhdilla. LEHTIKUVA / VESA MOILANEN

Lakkautustahti on raju – täältä koulut katoavat

Peruskoulujen määrä jatkoi viime vuonna laskuaan.

Peruskoulujen määrä jatkaa laskuaan. Viime vuoden aikana Suomessa lakkautettiin tai yhdistettiin toiseen oppilaitokseen 61 peruskoulua tai peruskouluasteen erityiskoulua, Ilmenee Tilastokeskuksen tuoreista tilastoista.

Eniten peruskouluja katosi Uudellamaalla, kaikkiaan 13 kappaletta, seuraavaksi eniten Pirkanmaalla ja Pohjois-Pohjanmaalla, molemmissa 7 kappaletta. Lakkautetuista kouluista alle 20 oppilaan oppilaitoksia oli 12 prosenttia, 20–49 oppilaan oppilaitoksia 39 prosenttia ja vähintään 50 oppilaan oppilaitoksia 49 prosenttia.

Suomen kouluverkko on harvennut viimeisen kolmenkymmenen vuoden ajan kovaa vauhtia. Uhanalaisimpia ovat maaseudun pikkukoulut. 1990-luvun alusta lähtien yhteensä yli 2500 koulua on laittanut ovensa kiinni.

Vuonna 2019 peruskouluja oli toiminnassa 2 187 kappaletta, joista vuosiluokat 1–9 käsittäviä yhtenäiskouluja oli 22 prosenttia. Kymmenen vuoden aikana Suomesta on vähentynyt eniten alakouluja eli kouluja, joissa opetetaan vuosiluokkia 1–6. Yhtenäiskoulujen osuus peruskouluista on kymmenessä vuodessa vastaavasti kasvanut 10 prosenttiyksikköä.

Koulukato selittyykin osin hallinnollisilla yhdistymisillä. Monille koulujen lakkautukset näkyvät suurempina luokka- ja koulukokoina: Vuonna 2010 alakouluissa opiskeli keskimäärin 139 oppilasta, kun vuonna 2019 vastaava luku oli 169 oppilasta.

Yläkoulujen vastaavat luvut olivat vuoden 2010 osalta 312 oppilasta ja vuoden 2019 osalta 329 oppilasta, jolloin kasvua keskikoossa oli 6 prosenttia.

KUVA: Tilastokeskus

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt