Lakimiesliitto: Lakkautusten hintaa seurattava tarkkaan – matkakustannukset kasvavat väistämättä

Suomen Lakimiesliitto vaatii seuraamaan käräjäoikeuksien lakkautuksista aiheutuvia kustannuksia.

Oikeusministeriö aikoo lakkauttaa seitsemän käräjäoikeutta säästösyistä. Uudistus on määrä toteuttaa vuonna 2018.

– Maan hallituksen päätös uusista käräjäoikeuksien lakkauttamisista on todella valitettava, mutta samalla odotettu. Pöydällä oli jo oikeusministeriön virkamiestyöryhmän ehdotus viime maaliskuulta, jossa työryhmä ehdotti 10 tai 13 käräjäoikeuden lakkauttamista ja jonka silloinen oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r.) tyrmäsi. Nyt hallitus päätyi pitkien vääntöjen jälkeen sitten seitsemän käräjäoikeuden lakkauttamiseen, toteaa Lakimiesliiton toiminnanjohtaja Jore Tilander.

Lakimiesliiton kanta lakkautusintoon ei ole muuttunut viime vuoden keväästä.

– Olemme edelleen sitä mieltä, että vuonna 2010 toteutetun edellisen lakkautusprojektin vaikutuksia kansalaisten oikeusturvaan tai tuomioistuinlaitoksen kustannusrakenteeseen ei ole kunnolla tutkittu ja se olisi pitänyt tehdä ennen mahdollisia uusia lakkautuksia, Tilander kritisoi.

Hän korostaa, että oikeusministeriön tulee seurata tiiviisti nyt toteutettavista lakkautuksista seuraavaa tuomareiden, syyttäjien, oikeudenkäyntiavustajien ja todistajien matkakustannusten kasvua.

– Ymmärrämme hyvin, kuinka tiukka valtion taloudellinen tilanne on ja juuri sen takia haluamme, että ministeriö seuraa tiiviisti kustannusten kehittymistä. Emme ole tähänastisten selvitysten perusteella vakuuttuneita siitä, että seiniä vähentämällä saadaan aikaan kovinkaan paljon suoraa säästöä, kun samalla matkakustannukset väistämättä kasvavat, hän sanoo.

Lakimiesliitto ei katso hyvällä myöskään tuomioistuinten ulkopuolisten oikeuspalvelujen karkaamista kauemmas ihmisten ulottuvilta.

– Tuomioistuinpalvelujen lisäksi ihmisiltä katoavat kauemmaksi perhe- ja perintöasioihin liittyvät tuomioistuinten ulkopuoliset palvelut ja pk-yrityksiltä esimerkiksi sopimusten laatimiseen liittyvä osaaminen, kun asianajo- ja lakiasiaintoimistot muuttavat pois lakkautuspaikkakunnilta.

Tilanderin mielestä seuraavan uudistusaskeleen pitää olla Euroopan neuvoston suositusten mukaisen, oikeusministeriöstä erillisen tuomioistuinhallinnon perustaminen kuluvan vaalikauden aikana.

Asianajajaliitto: Riittääkö kansalaisille enää oikeudellista perusneuvontaa ympäri maata

Käräjäoikeuksien katoamisen lisäksi Suomen Asianajajaliitto kantaa huolta siitä, riittääkö kansalaisille enää oikeudellista perusneuvontaa ympäri maata.

Myös Asianajajaliitto kiinnittää huomiota kasvaviin matkakuluihin.

– Myös asianosaisten matkakulut tulevat osittain veronmaksajien maksettaviksi ja näin ollen pitkät välimatkat kostautuvat myös taloudellisessa mielessä.

– Käräjäoikeuksien sijaintia keskeisempää on kuitenkin se, että pienilläkin paikkakunnilla on oltava saatavilla laadukasta oikeudellista neuvontaa. Se on perusoikeus, Asianajajaliiton puheenjohtaja Risto Sipilä sanoo.

– Tuomioistuimen asiakkaaksi ei jokainen kansalainen joudu, mutta esimerkiksi testamentit, avioehdot, edunvalvontavaltuutukset ja muut oikeudelliset asiakirjat tulisi jokaisen voida hoitaa kuntoon omalla paikkakunnallaan. Myös yritystoiminnan perusedellytys on osaava ja riittävän läheltä saatu oikeudellinen neuvonta, Sipilä muistuttaa.

Lue myös: Käräjäoikeuksien määrä vähenee seitsemällä

Kommentit