Suljettu ravintola kauppakeskus Dixissä Vantaan Tikkurilassa. LEHTIKUVA/EMMI KORHONEN

Laki tuesta ja hyvityksestä ravintoloille vahvistettu

Tavoitteena on lain voimaantulo 5. kesäkuuta.

Tasavallan presidentti vahvisti perjantaina lain ravitsemisyritysten uudelleentyöllistämisen tukemisesta ja toiminnan rajoitusten hyvittämisestä. Valtioneuvosto antaa kesäkuun ensimmäisellä viikolla asetuksen voimaantulosta. Lain on tarkoitus tulla voimaan 5. kesäkuuta.

Ravintoloiden sulkemisen yhteydessä eduskunta edellytti ravintoloille rajoitusten kohtuullista kompensointia ja vaikutuksia lieventäviä toimenpiteitä.

Hallituksen eduskunnalle esittämässä mallissa on kaksi osaa, joista toinen osa tukee yrityksiä työllistämisessä ja toisella osalla hyvitetään rajoituksia ja tuetaan yrityksiä joustamattomien kustannusten hoitamisessa.

Lakia muutettiin eduskuntakäsittelyssä niin, että uudelleentyöllistämisen tukea voi saada myös vuokratyöntekijöiden työllistämiseen. Lisäksi hyvityksen määrän laskentamallia muutettiin niin, että myynnin muutosta arvioitaessa huomioidaan paremmin kausivaihtelut.

Euroopan komissio antoi torstaina tuelle hyväksyntänsä.

Yritykset saavat yksityiskohtaiset ohjeet siitä, miten yrittäjän pitää menetellä tuen tai hyvityksen saamiseksi. Ohjeet julkaistaan viimeistään lain voimaantulopäivänä tuen ja hyvityksen myöntämisestä ja maksamisesta vastaavan KEHA-keskuksen verkkosivuilla.

Hyvitys suoritetaan yrityksille pääosin ilman hakemusta joukkomaksatuksena Verohallinnolta saatavien yrityskohtaisten arvonlisäverotietojen perusteella. Ensimmäinen erä maksetaan mahdollisimman nopeasti lain voimaantulon jälkeen.

Uudelleentyöllistämisentuen saaminen edellyttää sähköisen hakemuksen tekemistä. Haku avautuu mahdollisimman nopeasti lain voimaantulon jälkeen.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt