Lailla pyritään turvaamaan ennakkovaroituksen antaminen Suomeen kohdistuvasta sotilaallisesta uhkasta. LEHTIKUVA / HEIKKI SAUKKOMAA

Laki sotilastiedustelusta voimaan kesäkuun alusta

Lait tulevat voimaan samaan aikaan siviilitiedustelua koskevan lainsäädännön kanssa.

Tasavallan presidentti on perjantaina vahvistanut sotilastiedustelua koskevat lait.

Laki sotilastiedustelusta tulee voimaan 1.6. 2019, selviää puolustusministeriön tiedotteesta.

Uusi laki sisältää säännökset Puolustusvoimien tiedustelutoiminnan kohteista ja tiedustelutoiminnassa noudatettavista periaatteista, viranomaisten käytössä olevista tiedustelumenetelmistä ja toimivaltuuksien käytöstä päättämisestä sekä yhteistyöstä muiden viranomaisten kanssa, tiedustelukielloista ja kansainvälisestä yhteistyöstä sekä sotilastiedustelun ohjauksesta ja sotilastiedustelun valvonnasta puolustushallinnossa.

Tavoitteena on hankkia ja käsitellä tietoa Suomeen kohdistuvasta tai Suomen turvallisuusympäristön kannalta merkityksellisestä sotilaallisesta toiminnasta ylimmän valtiojohdon päätöksenteon tukemiseksi ja Puolustusvoimien tehtävien suorittamiseksi.

Lailla pyritään turvaamaan ennakkovaroituksen antaminen Suomeen kohdistuvasta sotilaallisesta uhkasta.

Eduskunta edellyttää, että puolustusministeriö antaa puolustusvaliokunnalle selvityksen uuden sotilastiedustelua koskevan sääntelyn toimivuudesta vuoden 2020 loppuun mennessä.

Lait tulevat voimaan samaan aikaan siviilitiedustelua koskevan lainsäädännön kanssa.

Toiminnan käynnistämisen kannalta on tärkeää, että tiedusteluvalvontavaltuutettu aloittaa toimintansa 1.5.2019.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt