Noin 30 000 hehtaaria suojelualueita poistui. LEHTIKUVA / RONI REKOMAA

Laki muuttui, Espoon verran suojelualueita poistui

Jopa 30 000 hehtaaria aiemmin suojeltuja luontokohteita on jäänyt vaille lain suojaa.

Kahden vuoden aikana noin Espoon verran suojelualueita on poistettu lailla suojeltavien erityisen tärkeiden elinympäristöjen rekisteristä, ilmenee maa- ja metsätalousministeriön alaisuudessa toimivan Suomen metsäkeskuksen tiedoista.

Suomen metsäkeskus ylläpitää rekisteriä niin sanotuista erityisen tärkeistä elinympäristöistä, jotka on suojeltava lailla. Tänään julki tulleiden tietojen mukaan metsälakiin kuusi vuotta sitten tehdyt muutokset ovat johtaneet siihen, että Metsäkeskus on poistanut rekisteristään noin 30 000 hehtaaria erityisen tärkeitä elinympäristöjä.

30 000 hehtaaria on yli neljäsosa kaikista metsälailla aiemmin suojelluista erityisen tärkeistä elinympäristöistä, jotka Metsäkeskuksella on ollut tiedossa. Erityisen tärkeitä elinympäristöjä ovat esimerkiksi purojen ja lähteiden rantametsät, monenlaiset suot ja rehevät lehdot, sillä niissä elää poikkeuksellisen rikas eliölajisto.

Metsäkeskuksen poistamat kohteet sijaitsevat eri puolilla Suomea. Metsäkeskuksen tekemät poistot analysoitiin nyt Luonnonvarakeskuksen toimesta, kun se arvioi metsälain käytännön vaikutuksia. Selvityksen tilasi maa- ja metsätalousministeriö.

WWF:n mukaan ”kyseessä on lähihistorian suurin heikennys metsäluonnon lakisääteiseen suojeluun”.

– Hehtaarimäärä, jolta on kadonnut lain suoja, vastaa Espoon maapinta-alaa. Tieto on tyrmäävä. Kyseessä on ennennäkemätön heikennys metsäluonnon lakisääteiseen turvaamiseen, WWF:n johtava metsäasiantuntija Panu Kunttu sanoo.

Kuusi vuotta sitten tehty metsälain uudistus oli WWF:n mielestä monilta osin epäonnistunut. Uudistuksen yhteydessä erityisen tärkeiden elinympäristöjen kriteerejä kiristettiin, ja ympäristön kannalta haitalliset seuraukset nähdään nyt.

– Jo ennen lain uudistamista laaja tutkijaryhmä varoitti metsälain uudistuksen olevan valtava heikennys luonnon kannalta. Nyt tämä heikennys on konkretisoitunut karmealla tavalla, kun näiltä luontohelmiltä on viety lain turva, Kunttu sanoo.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt