Sisäministeri Kai Mykkänen. LEHTIKUVA/VESA MOILANEN

Laitonta maassa oleskelua yritetään padota direktiivin muutoksella

Turvapaikka voidaan sisäministerin mukaan myöntää vain sitä tarvitseville.

EU:n komissio antoi syyskuussa ehdotuksen niin kutsutun paluudirektiivin muuttamiseksi. Direktiivi koskee laittomasti maassa oleskelevien EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisten palauttamista. Valtioneuvosto lähetti Suomen kannan muodostamista koskevan kirjelmän eduskunnalle torstaina.

– Turvapaikka voidaan myöntää vain sitä tarvitseville. Hakijan on palattava lähtömaahansa niissä tapauksissa, joissa turvapaikan kriteerit eivät täyty. Siksi tarkennukset palautusten sujuvaan mutta hakijan oikeusturvan huomioivaan menettelyyn tulevat tarpeeseen, sisäministeri Kai Mykkänen (kok.) sanoo.

Direktiiviehdotuksella selkiytettäisiin pakenemisen vaaran määrittämistä ja asetettaisiin palautettavalle velvoite tehdä yhteistyötä kansallisten viranomaisten kanssa palauttamismenettelyn kaikissa vaiheissa.

Komission ehdotuksessa selvennetään myös tarvetta tehdä palauttamispäätös välittömästi sen jälkeen, kun on tehty päätös laillisen oleskelun lopettamisesta. Tällä hetkellä kaikki jäsenvaltiot eivät toimi näin, mutta Suomessa nämä päätökset tehdään yhdessä.

Komission ehdotuksella pyritään varmistamaan turvapaikka- ja palauttamismenettelyjen välinen yhtenäisyys. Ehdotuksella luotaisiin palauttamismenettelyä yksinkertaistava rajamenettely. Sitä sovellettaisiin EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisiin, joiden kansainvälistä suojelua koskeva hakemus on hylätty rajalla tapahtuvassa turvapaikkamenettelyssä.

Komissio ehdottaa myös säilöönoton tehokkaampaa käyttöä palauttamisten täytäntöönpanon tukemiseksi.

Lisäksi komissio esittää, että jäsenvaltiot velvoitettaisiin perustamaan kansallinen palauttamisen hallintajärjestelmä. Se olisi yhteydessä keskusjärjestelmään, jonka perustamista komissio on ehdottanut eurooppalaista raja- ja merivartiostoa koskevassa asetusehdotuksessaan.

Muutosehdotukset kunnioittavat perusoikeuksia.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt