Lähes kolme neljästä uskoo tietävänsä eläkeasioista riittävästi

Suomalaiset tuntevat eläketurvaa huonosti, mutta valtaosa uskoo olevansa riittävästi perillä eläkeasioista, kertoo Eläketurvakeskus.

Eläketurvakeskuksen tuoreen barometrikyselyn mukaan kolmasosa suomalaisista kokee tuntevansa eläkeasiat hyvin tai melko hyvin. Lähes puolet tuntee eläkeasioita huonosti tai melko huonosti.

Kuitenkin 72 prosenttia eläkebarometrin vastaajista uskoo tietävänsä eläkeasioista riittävästi omiin tarpeisiinsa nähden.

Alle 35-vuotiaat tuntevat Eläketurvakeskuksen mukaan eläketurvaa heikoimmin. Enemmistö eläkeikäisistä taas kokee tuntevansa eläkeasiat vähintään melko hyvin.

Suurin osa väestöstä arvioi pärjäävänsä taloudellisesti eläkkeellä ollessaan. 14 prosenttia uskoo tulevansa toimeen hyvin, 40 prosenttia melko hyvin.

Lähes viidennes kyselyyn vastaajista kokee eläkeaikaisen toimeentulonsa niukkana. Neljä prosenttia pitää toimeentuloaan huonona, 13 prosenttia uskoo tulevansa toimeen melko huonosti.

Suomalaiseen eläkejärjestelmään kertoo luottavansa 22 prosenttia vastaajista, ja 37 prosenttia on jokseenkin luottavainen.

Neljäsosa vastaajista ei kuitenkaan luota suomalaiseen eläkejärjestelmään. Heikointa luottamus on 35–49-vuotiailla. Yrittäjistä 40 prosenttia yrittäjistä ei luota eläkejärjestelmään tai suhtautuu siihen epäillen.

Eläketurvakeskuksen johtaja Mikko Kautto pitää eläketurvan tuntemista kansalaistaitona, sillä eläke on lähes kaikilla olennaisin toimeentulon lähde työuran jälkeen.

– On ymmärrettävää, että eläketurva ja sen taso alkavat kiinnostaa eläkeajan lähestyessä. Perusymmärrys eläketurvasta on kuitenkin tärkeätä jo ennen vanhuuseläkeaikaa. Tuleva eläke riippuu työhön osallistumisesta ja ansioista jo nuoresta iästä lähtien. Ne määräävät toimeentulon tasoa myös työkyvyttömyystilanteissa, Kautto kertoo keskuksen tiedotteessa.

Eläketurvakeskuksen tilaaman kyselyn toteutti Kantar TNS. Kyselyyn osallistui 1 002 suomalaista, ja sen virhemarginaali on noin 3 prosenttiyksikköä.

Kommentit