Lääketeollisuus toivoo hallituksen edistävän lääketutkimusta toimenpideohjelmassaan

Hallituksen toimenpideohjelmaan pitäisi Lääketeollisuus ry:n mielestä kirjata toimia, jotka lisäsivät terveysalan panostuksia lääketieteellisen tutkimus- ja kehitystyöhön.

Lääketeollisuus ry toivoo hallituksen kirjaavan tulevaan toimenpideohjelmaansa terveysalan ehdottamia toimia talouskasvun luomiseksi.

Viime vuonna julkaisemassa Terveysalan kasvustrategiassa Lääketeollisuus ry luettelee tarvittavia toimenpiteitä, joiden avulla terveysala voisi lisätä investointejaan tutkimukseen ja tuotekehitykseen

Esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan uudistuksessa pitäisi lääkäreille ja hoitajille antaa mahdollisuus tehdä kliinisiä lääketutkimuksia potilastyön ohella. Nyt tämä ei yhdistyksen mukaan aina ole mahdollista.

Tutkimusten lupa- ja sopimusmenettelyjen pitäisi myös olla nykyistä joustavampia, nopeampia ja ennustettavampia. Lääketeollisuus ehdottaa kansallisen eettisen toimikunnan perustamista.

Rekisteritutkimusten lupamenettelyäkin olisi muutettava nykyistä ketterämmäksi. Nykyisin suomalainen tutkimusluvan hakuprosessi on Lääketeollisuuden mukaan todella raskas ja kestää pahimmillaan yli vuoden.

Lisäksi Lääketeollisuus toivoo, että Suomen olisi omaksuttava nykyistä innovaatiomyönteisempi suhtautumistapa lääketieteellisen tutkimus- ja kehitystyön tuloksiin.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt