Kysely: USA suurin uhka maailmanrauhalle

Perinteisen Worldwide Independent Network of Market Researchin ja Gallup Internationalin mielipidekyselyn mukaan Yhdysvallat on suurin uhka maailmanrauhalle.

Kuudessakymmenessäviidessä maassa tehdyn kyselyn mukaan 24 prosenttia vastanneista piti Yhdysvaltoja suurimpana uhkana maailmanrauhalle.

Kakkosena tuli Pakistan (8 %), kolmosena oli Kiina (6 %) ja seuraavina Afganistan, Iran, Israel sekä Pohjois-Korea kukin viidellä prosentilla. Amerikkalaisistakin 13 prosenttia oli tätä mieltä.

Toisaalta Yhdysvallat on suosituin maa, jossa ihmiset haluaisivat mieluiten asua, jos voisivat. Yhdysvaltojen puolesta mieluisimpana asuinmaana ”äänesti” yhdeksän prosenttia vastaajista. Seuraavina tulivat Kanada ja Australia.

Kyselystä ilmenee myös, että lähes puolet kaikista vastanneista odottaa alkaneen vuoden olevan viime vuotta parempi. Kaikkiaan optimismi kukkii kaikkialla muualla paitsi Euroopassa.

Niin ikään kyselyn mukaan yli kolmannes vastaajista on sitä mieltä, että maailma olisi parempi paikka, jos naispoliitikkoja olisi enemmän.

Myös suomalaisten mielestä Yhdysvallat on suurin maailmanrauhan uhka (17 %), seuraavina tulivat Pohjois-Korea (16 %) ja Syyria (15 %).

Suomalaiset asuisivat mieluiten Australiassa ja Espanjassa (5 %), seuraavina tulevat Yhdysvallat ja Kanada (4 %).

Kansamme vaikuttaa myös tyytyväiseltä elämäänsä, sillä 78 prosenttia ilmoitti olevansa onnellisia. Vain kaksi prosenttia oli päinvastaista mieltä.

Kansalaisista 35 prosenttia arvioi alkaneen vuoden olevan viime vuotta parempi ja 15 prosenttia huonompi. Vastanneista 43 prosenttia arvelee alkaneen vuoden olevan samanlainen kuin viime vuoden.

The End of Year Survey -kyselyyn vastasi lähes 67 000 ihmistä 65 maassa. Suomessa kyselyyn vastasi 1008 henkilöä ja tutkimuksen toteutti Taloustutkimus Oy. Mittaus tehtiin nyt 37:ttä kertaa.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt