Kyläkauppa kuvattuna vuonna 2000. LEHTIKUVA/JAAKKO AVIKAINEN

Kyläkauppoja jäljellä enää vähän yli 200

Päivittäistavarakauppa ry:n mielestä kyläkauppaa kannattaa tukea.

Kyläkauppojen määrä jo pitkään ollut tasaisessa 20–30 myymälän vuosittaisessa laskussa. Viime vuonna kyläkauppoja oli vielä 221 kappaletta.

Kyläkauppatuesta, joka aukeaa haettavaksi tänään tiistaina, saadaan merkittävä piristysruiske niille harvaan asutun maaseudun kyläyhteisöille, joissa tukikelpoiset myymälät sijaitsevat, toteaa Päivittäistavarakauppa ry.

Tänä syksynä harvaan asutun maaseudun kyläkaupoille myönnettävä tuki on Päivittäistavarakaupan mielestä tärkeä kokeilu, mutta kertatoimenpiteenä se ei vielä riitä kääntämään palveluiden vähenemiskehitystä maaseudulla. Kyläkauppoihin on kertynyt muun muassa kiinteistöjen ja laitteistojen korjausvelkaa, ja erityisesti kauppiaan vaihtuessa on toiminnan jatkuvuus uhattuna.

– Uskomme, että kyläkauppatuki osoittaa tehokkuutensa maaseudun kaupan palveluiden turvaamisessa, jolloin se voidaan vakinaistaa ja laajentaa koskemaan myös muita kuin harvaan asutulla maaseudulla sijaitsevia kyläkauppoja, johtaja Ilkka Nieminen Päivittäistavarakauppa ry:stä ennakoi.

Hänen mukaansa tuen rinnalla tarvittaisiin kokonaisvaltaista valtion ohjausta tuomaan kyläkauppoihin esimerkiksi Alkon ja apteekkien asiamiestoimintaa. Johdonmukaisuutta tarvitaan myös Veikkauksen päättäessä raha-automaattiensa sijoittelusta.

– Kyläkaupan toimintaedellytysten kehittäminen voitaisiin varmistaa tekemällä kyläkauppaa varten poikkihallinnollinen ohjelma, jossa varmistetaan kyläkaupan toimintaedellytykset ja huomioidaan kyläkaupan merkitys palveluiden tarjoajana paikallisessa yhteisössään, Nieminen sanoo.

Kyläkaupat ovat tulevaisuudessakin keskeisessä roolissa, kun etsitään uusia ratkaisuja lähipalveluiden ja asuttavuuden turvaamiseksi koko Suomessa. Koko maan kattavan myymäläverkoston merkitys päivittäistavarahuollon ja asuttavuuden turvaajana on korvaamaton, Päivittäistavarakauppa toteaa.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt