Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, HUS, Meilahden sairaala-alue Helsingissä. LEHTIKUVA/VESA MOILANEN

Kuulutko riskihenkilöihin? Uusi menetelmä tunnistaa

HUSissa kehitetään COVID-19-taudin keuhkomuutosten huomaamista.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUSissa aloitetaan kehittämään menetelmää, jonka avulla tunnistetaan COVID-19-taudin keuhkomuutokset ja vaikeimman tautimuodon riskissä olevat henkilöt.

Menetelmä perustuu niin sanottuihin AusculThing-ratkaisuihin. AusculThing-ratkaisuun kerätään elektronisella stetoskoopilla sekä riskiryhmiin kuuluvien että sairaalahoidossa olevien COVID-19-potilaiden hengitys- ja sydänääniä ja tallennetaan ne sähköisessä muodossa.

Äänistä etsitään, suodatetaan ja vahvistetaan taudin eri vaiheiden keuhkomuutoksille tyypillisiä äänitaajuuksia signaalinkäsittelyn keinoin ja seurataan näissä tapahtuvia muutoksia taudin eri vaiheissa. Hengitysääniä verrataan potilaan oireisiin, laboratorio- ja kuvantamistutkimuksiin sekä annettuun lääkehoitoon.

Nykyään keuhkojen toimintaa on arvioitu kuuntelemalla hengitysääniä stetoskoopilla, joka perustuu kuuntelijan subjektiivisiin aistimuksiin, tai kuvantamis- ja keuhkofunktiotutkimuksilla, joiden saatavuus on rajallista. Tavallisen stetoskoopin haasteena on, että osa hengitysäänten muutoksista on niin vähäisiä, ettei ihmiskorva pysty niitä kuulemaan.

Uuden menetelmän uskotaankin olevan tärkeä erityisesti riskiryhmien hoidossa.

– Lievimpiä COVID-19-tautimuotoja voidaan hoitaa kotona, mutta taudin edetessä sairaalahoito ja hengityksen tukitoimet ovat välttämättömiä. Suurella osalla kaikkein vakavimmista oireista kärsivistä on sydän- tai keuhkotoimintaan liittyvä piilevä tai diagnosoitu sairaus ja heidän keuhkojensa toiminta pettää joko äkillisesti tai vähitellen, HUSin tiedotteessa kerrotaan.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt