Kuuden euron tuntipalkalla töihin – tällainen on työministerin ajama uusi palkkamalli

Kokeilupalkka on lähes neljä euroa pienempi kuin aloittelevan työntekijän vähimmäistuntipalkka.

Hallitus päätti budjettiriihessään asettaa kolmikantaisen työryhmän valmistelemaan työllisyyspakettia, jonka yhtenä osana on sopiminen uudesta, työehtosopimuksen piiriin kuuluvasta palkkamallista ja palkkaa täydentävästä tuesta.

Työmarkkinajärjestöjen on määrä sopia palkkamallista syyskuun loppuun mennessä.

Budjettiriihen tiedotustilaisuudessa työ- ja oikeusministeri Jari Lindström (ps.) otti esimerkiksi rakennuspuolella sovitun koulutusmallin, jossa aloitetaan noin kuuden euron tuntipalkalla ja siitä rakennetaan polku eteenpäin varsinaiseen oikeaan, työehtosopimuksen mukaiseen palkkaan.

Rakennusalalla työntekijät ja työnantajat sopivat juuri työehtosopimusneuvotteluissa työkokeilusta, jossa ensimmäistä kertaa rakennusalan töihin tuleva saa mahdollisuuden kokeilla, olisiko rakennusala hänelle sopiva.

”Ainoa rajaus kokeilijoille on, että aiemmin rakennustöitä tehneet eivät voi kokeiluun osallistua. Nämä pitää palkata työmaille normaalisti työehtosopimusten mukaisesti”, kertoo Rakennusliiton varapuheenjohtaja Kyösti Suokas liiton verkkosivuilla.

Sama koskee ammattikoulutuksen suorittaneita. Heitäkään ei voi kokeiluun enää ottaa, vaan ammattikoulun käyneille on työehtosopimuksissa omat palkkamääräyksensä.

Palkka selvästi alle aloittelijan palkan

Kokeilusopimus on työsopimus, johon liittyvät normaalit velvoitteet, kuten työnantajan vastuu työsuojelusta ja eläke- ja muut sosiaalivakuutusmaksut.

Palkka kokeilun ajalta on vähintään kuusi euroa tunti ja siihen lisätään kaikki työehtosopimuksen mukaiset lisät. Kokeilupalkka on lähes neljä euroa pienempi kuin aloittelevan työntekijän vähimmäistuntipalkka.

”Palkka on mitoitettu pieneksi, jotta yritykset ottaisivat kokeilijoita palkkalistoilleen. Suurin ja käytännössä ainoa kokeiluun liittyvä riski on, että yritykset eivät ota kokeilijoita töihin. Kun luottamusmiehet ovat kokeilun vartijoita, mahdollisuudet käyttää järjestelmää väärin ovat hyvin vähäiset”, Suokas selvittää.

Kokeilu kestää tasan puoli vuotta, ja sinä aikana sopimus voidaan purkaa puolin ja toisin, niin kuin koeaikainen työsopimus. Ratkaisulla haluttiin vähentää kokeilijan palkkaamisen liittyvää riskiä.

Puolen vuoden jälkeen kokeilijan kanssa voidaan solmia uusi työsopimus normaaleilla, työehtosopimuksen mukaisilla ehdoilla.

Kokeilu luottamusmieslukon takana

Luottamusmies ja yrityksen edustaja sopivat menettelystä, jolla kokeilijat otetaan yritykseen ja miten ja kuka heitä kouluttaa.

”Rakennusliitto ei halunnut rajata villejä yrityksiä kokeilumahdollisuuden ulkopuolelle, koska vilpitön toive on, että mahdollisimman monella työhaluisella ja työkykyisellä olisi mahdollisuus kokeilla rakennusalan töitä”, Suokas perustelee.

Kokeilu on kuitenkin niin sanotun luottamusmieslukon takana. Jos yrityksessä ei ole luottamusmiestä tai luottamusmies ei halua sopimusta työkokeilusta tehdä, kokeilijaa ei voida ottaa yritykseen.

Kokeilu on mahdollinen järjestäytymättömissä yrityksissä, jos niissä on luottamusmies. Lähtökohtaisesti järjestäytymättömissä yrityksissä ei kuitenkaan ole luottamusmiestä.

Työkokeilu päättyy tes-kauden lopussa helmikuussa 2018. Rakennusalan työkokeilusta kertoi tänään ensimmäisenä Kauppalehti.

Hallituksen toimeksiannon mukaan työllisyysryhmässä sorvattava palkkamalli on tarkoitettu pitkään työttömänä olleille ja heikon työhistorian omaaville, ei siis ainoastaan nuorille. Heikko työhistoria voi olla myös maahanmuuttajalla.

Suokas kertoo, että rakennusalalla on jo vuosia yritetty kehittää mallia, jossa nuoret voisivat tulla kokeilemaan rakennusalan töitä valtion palkkatuen turvin. Se on osoittautunut täysin mahdottomaksi, sillä byrokratia palkkatuen hakemiselle on raskas ja tuen saamisen ehdot kankeat. Myös valtion rahat palkkatukeen tahtovat olla kroonisesti loppu.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt