Kupittaan ja Pasilan väli taittuisi tunnissa

Liikenneviraston selvitykset suosittavat uuden nopean Espoo-Lohja-Salo -yhteyden rakentamista ja rantaradan kehittämistä lähijunaliikenteen kysynnän tarpeisiin.

Turun kaupunki tiedottaa olevansa erittäin tyytyväinen selvityksiin ja niiden johdosta tehtyihin suosituksiin. Tunnin juna muodostaa yhdessä moottoritien kanssa käytävän, jonka varrelle syntyy vahvaa kasvua ja toimeliaisuutta.

Turku toivoo nyt poliittista päätöstä, jolla sitoudutaan yhteysvälin määrätietoiseen kehittämiseen ja Liikenneviraston selvityksen suositusten toteuttamiseen. Turku on kiinnostunut selvittämään ja edistämään mahdollisia uusia rahoitusmekanismeja, joilla Tunnin juna -hanketta voitaisiin edistää.

– Liikennevirasto ja selvitysten tekemiseen osallistuneet asiantuntijat ansaitsevat kiitoksen tekemästään perusteellisesta työstä. Selvitykset ovat kattavat ja antavat riittävästi tietoa jatkopäätösten tekemiseksi, toteaa Turun kaupunginjohtaja Aleksi Randell.

– Nyt valmistuneet ja aiemmin tehdyt selvitykset huomioiden nopeaa ratayhteyttä on jo selvitetty poikkeuksellisen perusteellisesti. Kaikki selvitykset osoittavat, että uusi yhteys on erittäin perusteltu ja siksi on syytä ottaa seuraava askel ja ryhtyä yleissuunnitelman laatimiseen.

Tunnin juna luo Etelä-Suomeen uutta kestävämpää liikennejärjestelmää ja kansainvälisesti kilpailukykyisempää aluerakennetta osana eurooppalaista liikenteen TEN-T -ydinverkkokäytävää.

Uusi yhteys muodostaa yhtenäistä ja entistä tiiviimpää talous- ja työssäkäyntialuetta, joka mahdollistaa monipuolisemman ja laajemman työvoiman tarjonnan sekä tuotanto- ja yritysrakenteen. Suuri työssäkäyntialue parantaa yritysten toimintaedellytyksiä ja yhteiskunnan mahdollisuuksia vastata rakennemuutoksiin.

Matka-ajat lyhenisivät merkittävästi

Liikenneviraston selvitykset suosittavat, että uusi nopea rata rakentuisi yhtenä hankkeena vaiheittain. Ratayhteyden ensimmäisenä konkreettisena toteuttamisvaiheena olisi Espoon kaupunkiradan toteuttaminen.

Uudelle ratayhteydelle on laadittava yleissuunnitelma, jonka perusteella yhteysvälin kehittämistoimenpiteiden toteutusvaiheet ja niiden ajoittuminen voidaan suunnitella yksityiskohtaisesti. Yhteysvälin eurooppalainen TEN-T -status mahdollistaa EU-rahoituksen hakemisen, jota on saatavilla suunnittelukustannuksiin enintään 50 prosenttia.

Uusi ratayhteys lyhentäisi selvitysten mukaan junan matka-aikaa Helsingistä Salon ja Turun suuntaan noin 45 minuutilla sekä toisi alle puolen tunnin yhteyden päähän Lohjan seudun.

Liikennöintiajat lyhenisivät seuraavasti: Helsinki-Salo 43 min (nykyisin 1 h 28 min), Helsinki-Turku 1 h 12 min (nykyisin 1 h 58 min) ja Pasila-Kupittaa 1 h (nykyisin 1 h 46 min).

Uusi ratayhteys kasvattaisi alle 90 minuutin etäisyydellä Pasilasta asuvan väestön määrän noin kahteen miljoonaan ja alle 90 minuutin etäisyydellä olevat työpaikat noin 900 000:een.

Pendelöinnin arvioidaan kasvavan noin viidenneksellä eli 7000-8000 työntekijällä ja työasiamatkojen arvioidaan lisääntyvän 35-40 prosentilla, joka vastaa 110 000-170 000 työasiamatkaa vuodessa.

Tuottavuuden kasvu saisi aikaan 40-80 miljoonan euron arvonlisäyksen kasvun vuosittain. Uudella yhteydellä on suotuisat vaikutukset työvoiman liikkuvuuden ja yritysten verkottumisen näkökulmasta.

Kommentit