SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola. LEHTIKUVA / MARTTI KAINULAINEN

Kuntia vaaditaan huolehtimaan palveluntuottajien valvonnasta

SuPerin mukaan joidenkin kuntien viranhaltijat ovat olleet tietämättömiä omasta valvontavelvollisuudestaan.

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola muistuttaa kuntia niiden valvontavelvollisuudesta, kun kunnat siirtävät yhä enenevässä määrin sote- ja varhaiskasvatuspalveluja yksityisten yritysten tuotettavaksi.

– Se ei kuitenkaan vapauta kuntia valvomasta näiden palvelujen tuotantoa, SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola toteaa.

SuPer kertoo, että ulkoistetun palvelutuotannon kasvun myötä yhteydenotot ammattiliiton edunvalvontaan ovat kasvaneet räjähdysmäisesti. Yhteydenottojen aiheena on usein liian pieni henkilöstömitoitus. Myös omaiset ovat ottaneet yhteyttä liittoon.

Yhteydenottojen seurauksena SuPer lähetti joulukuussa 2018 avoimen kirjeen kuntien tarkastuslautakunnille. Kirjeen aiheena oli kuntien muistuttaminen valvontavelvollisuudestaan. SuPerin mukaan moni kunta ja kuntayhtymä on nyt parantanut toimintaansa, mutta edelleen siinä on ammattiliiton mukaan tehostamisen tarvetta.

Kunnilla on velvollisuus valvoa, että palveluntuottajat noudattavat sopimuksia. Kunnat vastaavat myös riittävien palveluiden järjestämisestä alueen asukkaille. Se tarkoittaa myös velvollisuutta ohjata rahaa niin, että riittävät sote- ja varhaiskasvatuspalvelut voidaan toteuttaa. Julkisella vallalla on velvollisuus seurata ja valvoa, että perustuslain tarkoittamat oikeudet toteutuvat käytännössä.

SuPerin mukaan joidenkin kuntien viranhaltijat ovat olleet tietämättömiä omasta valvontavelvollisuudestaan.

– Joko viranhaltijat eivät ole tiedostaneet omaa velvollisuuttaan tai he ovat ulkoistaneet vastuunsa ja luottaneet siihen, että esimerkiksi yritysten omavalvontasuunnitelmat ja aluehallintovirastot hoitavat valvontatehtävän, SuPerin tiedotteessa todetaan.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt