Kunta-alan työmarkkinajohtaja Markku Jalonen. LEHTIKUVA/HEIKKI SAUKKOMAA

Kuntatyönantajat: Työllisyysasteen nosto välttämätöntä

KT Kuntatyönantajien mukaan työllisyysaste on saatava tulevalla hallituskaudella ainakin 75 prosenttiin.

Hallitusohjelmaan on kirjattava laaja tätä edistävä toimenpiteiden kokonaisuus, jotta ikääntyvän väestön hyvinvointipalvelut, eläkkeet ja muu sosiaaliturva kyetään rahoittamaan.

– Toimien ytimessä ovat kustannustasoltaan maltilliset työmarkkinaratkaisut. Niiden jatkaminen on kansainvälisen kilpailukyvyn, julkisen talouden ja työllisyyden kannalta välttämätöntä, totesi KT:n työmarkkinajohtaja Markku Jalonen Tampereella keskiviikkona alkaneessa laajassa työmarkkinaseminaarissa. Sen järjestäjinä ovat KT:n ohella Tampereen kaupunki sekä kunta-alan pääsopijajärjestöt.

Kaikki kunta-alan työmarkkinaosapuolet ovat jo aiemmin olleet samaa mieltä siitä, että kilpailukykysopimukseen perustuvat väliaikaiset valtionosuusleikkaukset on palautettava kunnille täysmääräisesti. Kuntienperusrahoituksen tulee muutenkin olla riittävä.

– Seuraavan hallituksen talouspolitiikan pitää myös tuoda talouteen ennustettavuutta ja vakautta, joka tukee maltillista ansiokehitystä, Jalonen sanoi.

Työllistämiskynnys alas, perhevapaat uusiksi

KT katsoo, että työnantajien työllistämiskynnystä on edelleen alennettava tarvittaessa työlainsäädäntöä muuttamalla ja työttömyysturvaa porrastettava kannustamaan työn vastaanottamiseen.

– Osatyökykyisten työllistymistä puolestaan tulee edistää yksilöllisillä ja työnantajan rekrytointikynnystä alentavilla toimilla.

Niin ikään KT:n mielestä alkavan hallituskauden aikana on suomalainen sosiaaliturvajärjestelmä vaiheittain uudistettava. Järjestelmän on edistettävä yksilöiden aktiivisuutta ja kohennettava työllisyyttä.

– Työmarkkinoiden toimivuus vaatii myös perhevapaauudistusta, joka jakaa perhevapaiden käytön tasaisemmin, parantaa naisten työmarkkina-asemaa ja turvaa lapsen edun. Isäkiintiöitä on nostettava.

KT:n ehdotuksiin kuuluu myös palkkatuen käytön tehostaminen ja mahdollistaminen kuntatyönantajille.

– Työvoiman liikkuvuutta on tuettava kohtaanto-ongelman ratkaisemiseksi. Hallitusohjelmassa pitää tunnustaa kuntien rooli työllisyyden edistämisessä sekä hyödyntää alueellisten työllisyyskokeilujen tuloksia ja siirtää työllistämisen lähipalvelut kuntien vastuulle. Kunnilla on välitön intressi edistää työllisyyttä. Ne sijoittavat jo nyt työllisyyteen noin miljardi euroa vuosittain.

KT tukee myös työperäisen maahanmuuton lisäämistä ilman tarveharkintaa ja haluaa tehostaa maahanmuuttajien koulutusta ja kotouttamista. Kunnille pitää mahdollistaa kokonaisvastuu kotouttamisesta ja siihen riittävät resurssit, kuten eduskunnan tarkastusvaliokunta on esittänyt.

– Tulevan hallituksen pitää käynnistää eri toimialoja, koulutustasoja ja oppimismuotoja koskeva aikuiskoulutuksen kokonaisuudistus, jotta taataan koko työuran aikainen oppiminen, KT vaatii.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt