Markku Jalonen. (Lehtikuva/Emmi Korhonen)

Kuntatyönantajat: Liittokierroksella työllisyys tärkein tavoite

Kuntatyönantajien tavoitteena on työrauhan turvaaminen kustannustasoltaan hyvin maltillisilla, työllisyyttä ja tuloksellisuuta edistävillä sopimuksilla, korostaa KT:n työmarkkinajohtaja Markku Jalonen.

– Alkavalla liittokierroksella keskeisiä kysymyksiä ovat muun muassa sopimuskauden pituus, liittokierroksen päänavauksen kustannustaso sekä tekstimuutokset, Markku Jalonen sanoi KT:n työmarkkinaseminaarissa Helsingissä.

Eräissä palkansaajajärjestöjen puheenvuoroissa on vaadittu lomarahojen määräaikaisen leikkaamisen purkua. Jalonen muistutti, että leikkaus perustuu yhdessä tehtyyn kilpailukykysopimukseen. Lomarahojen leikkauksella rahoitetaan kaikkien työnantajien sosiaaliturvamaksujen alentaminen.

KT:n työmarkkinajohtaja Markku Jalonen viittasi myös talousasiantuntijoiden arvioon, jonka mukaan työllisyysasteen nousu muiden pohjoismaiden tasolle on paras keino pienentää julkisen talouden kestävyysvajetta.

– Työvoiman kysynnän kasvun edellyttää, että työvoimakustannukset eivät nouse liikaa suhteessa tuottavuuden kasvuun. Palkkakehityksen maltillistumisen ja kilpailukykysopimuksen tuomaa parannusta kustannuskilpailukykyyn ei ole varaa menettää, hän korosti.

Jalonen toteaa, että palkankorotusten pysyminen kilpailijamaita alempina on tarpeen työllisyysasteen nostamiseksi vielä useita vuosia.

Työmarkkinaseminaarissa puhunut Tampereen kaupungin pormestari Lauri Lylyn (sd.) mielestä on tärkeää, että sopimusratkaisut tukevat kuntien taloutta ja työllisyyttä sekä luotava ennustettavuutta.

– Tason pitää olla hyvin maltillinen. Vaikka talouden käänne on tapahtunut, se ei vielä näy kuntien verotuloissa. Kuntien taloustilanne antaa vähän liikkumatilaa, Lyly sanoi.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt